HR | EN

Pogled na muzejsko izdavaštvo iz pravnog kuta

Tema o autorskom pravu i srodnim pravima nezaobilazna je u različitim aspektima muzejskoga rada pa tako i vrlo važna u muzejskome nakladništvu. Stoga je tema nove edukativne radionice Pogled na muzejsko izdavaštvo iz pravnog kuta iz ciklusa Kako objaviti dobru muzejsku knjigu pružanje uvida u zakonske propise koji su izravno ili posredno vezani uz postupke objavljivanja muzejskih sadržaja u tiskanim i u elektroničkim muzejskim publikacijama.

Na radionici će pozvani stručnjaci nastojati odgovoriti na niz pitanja među kojima su i: kako prepoznati autorsko djelo i koje zakonske propise treba poštovati prilikom njegova objavljivanja; kako razlikovati autorska prava od osobnih podataka; kada i kako muzej postaje nositelj prava; što čini nakladnički ugovor; koja su ograničenja i iznimke u autorskom pravu; koji su izazovi i prilike za sustav autorskog prava u digitalno doba; kako se upravlja pravima intelektualnog vlasništva tijekom nastanka muzejskog filma; što treba znati kada se pristupi digitalizaciji tiskane/analogne građe; koji su uvjeti objave muzejskih sadržaja na webu.

Radionice su namijenjene svim zainteresiranim muzejskim djelatnicima posebice onima koji se bave izdavačkom djelatnošću.

Svi polaznici mole se da uz svoju prijavu ili po dolasku na radionicu pripreme pitanja i primjere iz muzejske prakse o kojima će se razgovarati u zaključnom dijelu radionice.

1. radionica - 24.3.2017.
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Ciljevi radionice: Upoznavanje polaznika sa osnovnim pojmovima i zakonskim odredbama iz područja zaštite autorskoga prava i srodnih prava

Predavači:

Marija Šiša Hrlić, dipl. iur, voditeljica Odjela za autorsko i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva, Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove, Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Renata Petrušić, viša knjižničarka u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice, Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb

dr. sc. Daniela Živković, izv. prof., Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, predstojnica Katedre za knjigu i nakladništvo

Alemka Belan Simić, knjižničarska savjetnica, voditeljica Zbirke BDI (Bibliotekarstvo-Dokumentacija-Informacija), Knjižnice grada Zagreba

Program radionice:

10,00 - 10,10 Snježana Radovanlija Mileusnić, Uvod u radionicu

10,10 - 11,00 Marija Šiša Hrlić, Osnovni pojmovi i odredbe Zakona o autorskim pravu i srodnim pravima

11,00 - 11,30 Pauza

11,30 - 12,00 Renata Petrušić, Autorskopravni aspekti nakladništva

12,00 - 12,30 Danijela Živković, Muzejska elektronička knjiga i autorska prava (.pdf)

12,30 - 13,00 Alemka Belan-Simić, Objava digitalizirane građe - problemi i moguća rješenja

13,00 - 13,15 Pauza

13,15 - 13,50 Razgovor i diskusija

13,50 - 14,00 Evaluacija tečaja

Prijava i kotizacija:

Sudjelovanje na radionicama treba prijaviti popunjavanjem prijavnice (Obrazac za prijavu (.pdf)). Otkazivanje prijave treba dostaviti pismenim putem i biti zaprimljeno najdalje tjedan dana prije održavanja radionice. Svi će polaznici dobiti potvrdu o pohađanju radionice.

Broj polaznika je ograničen (maks. 20)

Iznos kotizacije: 200 kn

Nakon izvršene prijave, računi po kojima će se vršiti plaćanje, bit će dostavljeni ustanovi navedenoj na prijavnici. Polaznici radionice koji ne dolaze iz muzeja, kotizaciju mogu platiti prilikom dolaska na radionicu.

Kontakti

Informacije vezane za sadržaj radionica:

Snježana Radovanlija Mileusnić - sradov@mdc.hr
T. 01/4847-914

Informacije vezane uz prijavu:

Tamara Tomašković - tamara@mdc.hr
T. 01/4817-085

Informacije vezane uz plaćanje kotizacije:

Vesna Brtičević - financije@mdc.hr
T. 01/4817-078

Muzejski časopisi - stanje i perspektive

Časopisi se u hrvatskome muzejskom izdavaštvu javljaju vrlo rano, ponekad i uz same početke rada muzeja poput Starohrvatske prosvjete (1895.) Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika ili Bullettino di archeologia e storia Dalmata (1878.) Arheološkoga muzeja u Splitu. Mnogi od njih se objavljuju i danas u više-manje ustaljenoj periodičnosti i u višegodišnjem kontinuitetu kao jedno od sredstava kojima muzeji komuniciraju svoja stručna i znanstvena dostignuća u radu na muzejskoj građi te kulturnoj baštini područja u kojemu djeluju.

1. radionica - 23.3.2015.(više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski vodiči - tiskani i(li) elektronički

Muzejski su vodiči, kao još jedna specifična vrsta za muzejsko izdavaštvo, publikacije kojima muzeji posrednom komunikacijom olakšavaju svojim posjetiteljima razgledavanje, upoznavanje, spoznavanje i užitak u muzejskim predmetima, zbirkama i postavima. Upravo su oni publikacije koje su namijenjene najširoj i najraznolikijoj publici! Stoga, muzejski vodiči zbog svojih značajnih muzeoloških funkcija te sadržajnih i formalnih specifičnosti, zahtijevaju posebnu pažnju muzeja i njihovih priređivača. Nužna specijalistička znanja, koja muzejski djelatnici ne stječu formalnim obrazovanjem, moći će se steći na radionicama koje će voditi vrsni predmetni stručnjaci.

1. radionica - 31.3.2014. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Nakladnički izazovi za muzeje - publikacije za osobe s invaliditetom

Suvremeni muzeji su kao socijalno osjetljive i humane javne ustanove s visokom svijesti o važnosti izjednačavanja mogućnosti konzumiranja kulturnih sadržaja pohranjenih u njihovim fondovima i na izložbama, otvoreni svima kategorijama posjetiteljima. Stoga svoje usluge muzeji nastoje pružiti i osobama s invaliditetom. Jedan od oblika komuniciranja su i publikacije koje trebaju biti priređene i izrađene prema standardima za pojedine skupine invalidnih osoba te u skladu s osnovnim elementima pojedinih specifičnih vrsta muzejskih publikacija.

1. radionica - 8.4.2013. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

1. radionica - 9.12.2015. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Elektroničko muzejsko nakladništvo

Na tematskoj radionici Muzejsko elektroničko nakladništvo iz ciklusa radionica za stručno muzejsko osoblje Kako objaviti dobru muzejsku knjigu? nastojati će se obraditi važna pitanja vezana za osnovne sadržajne i formalne elemente elektroničkih publikacija koje su u muzejskoj djelatnosti prepoznate kao idealan medij za prenošenje specifičnih multimedijskih muzejskih poruka.

1. radionica - 17.12.2012. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejske publikacije za djecu i mlade

Muzejske publikacije za djecu i mlade zauzimaju značajno mjesto u muzejskom nakladništvu zbog svojih specifičnosti i namjena. Na tematskoj radionici Muzejske publikacije za djecu i mlade nastojati će se definirati njihova svrha, razmatrati će se pitanja određivanja osnovnih odrednica sadržajne koncepcije pojedinih edukativnih publikacija s obzirom na njihovu namjenu i dob korisnika.

1. radionica - 16.04.2012. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

2. radionica - 27.10.2014. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Što je to muzejski katalog?

Na radionici će se predstaviti osnovni sadržajni i formalni elementi koje treba zadovoljiti kvalitetan muzejski katalog. Cilj je odgovoriti na pitanja - što je muzejski katalog, zašto je katalog specifičan za muzejsko nakladništvo, koji su vrste i oblici muzejskoga kataloga?

1. radionica - 06.05.2011. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

2. radionica - 13.06.2011. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar