Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Nova izdanja

 

 

 

 

Muzeologija 51., 2014.
Glavna urednica: Višnja Zgaga
Suradnici: Jasmina Brković, Denis Bučar
Dizajn korica: Boris Ljubičić, Studio International
Lektura: Zlata Babić
Prijevod: Vida Lukić Kostrenčić, Maja Šojat Bikić
Priprema i tisak: Sveučilišna tiskara, Zagreb
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
ISBN 978-953-6664-39-9
 
 

 

 

 

 

Zbornik MUVI 05: muzeji-video-film
Urednica: Lada Dražin-Trbuljak
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
Lektorica predgovora: Zlata Babić
Prijevod sažetaka s hrvatskog na engleski jezik: Nada Kujundžić
Prijevod sažetaka s engleskog na hrvatski jezik: Vesna Bujan
Dizajn: Igor Kuduz, D72
Opseg publikacije: 120 stranica
ISBN 978-953-6664-37-5
Publikaciju i projekt MUVI 05 financirali su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb
 

 

 

 

 

Muzejske publikacije za djecu i mlade
Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
Autori(ce) tekstova: Renata Brezinščak (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb), Tatjana Brlek (Muzej "Staro selo" Kumrovec), Denis Detling (Muzej Slavonije, Osijek), Mira Francetić Malčić (Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb), Željka Jelavić (Etnografski muzej u Zagrebu), Snježana Radovanlija Mileusnić (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb), Andreja Smetko (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb), Liljana Velkovski (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb)
Recenzentica: Leonilda Conti, Elizabeta Serdar
Lektorica: Zlata Babić
Dizajn ovitka, priprema i prijelom: Boris Ljubičić, Studio International
Tisak: Sveučilišna tiskara
Naklada: 500
172 str.; 78 ilustr.
ISBN 978-953-6664-36-8
 

 

 

 

 

Što je muzejski katalog
Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić
Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
Za izdavača: Višnja Zgaga
Autori(ce) tekstova: Marina Bregovac Pisk (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb), Željko Demo (Arheološki muzej u Zagrebu), Ervin Dubrović (Muzej grada Rijeke), Slavica Marković (Kabinet Grafike HAZU), Ivanka Maroević, (Link2, Samobor), Snježana Pintarić (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb), Snježana Radovanlija Mileusnić (MDC, Zagreb), Goran Zlodi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Recenzentica: Marina Vinaj
Lektorica: Zlata Babić
Dizajn ovitka, priprema i prijelom: Boris Ljubičić, Studio International
Tisak: Stega tisak
Naklada: 500
152 str.; 65 ilustr.
ISBN 978-953-6664-32-0
 

 

 

 

 

Guide to Croatian Museums and Collections 2012
Glavna urednica: Višnja Zgaga, urednica: Markita Franulić, pomoćnica urednice: Tea Rihtar
Koncepcija vodiča i redaktura tekstova: Višnja Zgaga
Tekstove o muzejima priredila: Markita Franulić
Tekstove o zbirkama vjerskih zajednica priredio: Želimir Laszlo
Stručni suradnici (MDC): Doroteja Živčec, Vladimira Pavić, mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, Denis Bučar, Iva Validžija
Fotografije: Fototeka MDC-a; fotografski arhivi muzeja et al.
Grafičko oblikovanje: redesign
ISBN 978-953-6664-22-1
 

 

 

 

 

Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke 2011
Glavna urednica: Višnja Zgaga, urednica: Markita Franulić, pomoćnica urednice: Tea Rihtar
Koncepcija vodiča i redaktura tekstova: Višnja Zgaga
Tekstove o muzejima priredila: Markita Franulić
Tekstove o zbirkama vjerskih zajednica priredio: Želimir Laszlo
Stručni suradnici (MDC): Doroteja Živčec, Vladimira Pavić, mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, Denis Bučar, Iva Validžija
Fotografije: Fototeka MDC-a; fotografski arhivi muzeja et al.
Grafičko oblikovanje: redesign
596 str.; 645 ilustr. u boji; 25 cm kazala
ISBN 978-953-6664-22-1