HR | EN

Uvjeti i sadržaj ispita

Pravo na polaganje stručnog ispita imaju osobe sa završenim obrazovanjem propisanim Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10) za odgovarajuće muzejsko zvanje odnosno stručne poslove i s najmanje godinu dana radnog odnosno pripravničkog staža s punim radnim vremenom u muzejskoj struci pod vodstvom mentora u vrijeme podnošenja prijave. U pripravnički staž ubraja se i razdoblje stručnog osposobljavanja za rad u smislu odredbi Zakona o radu (NN 93/14).

Kustos

Stručni ispit za muzejsko zvanje kustosa sastoji se od pismenoga i usmenog dijela. Pismeni dio ispita obuhvaća pismeni rad tema kojega je vezana za zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svome radnome mjestu. Rad mora obuhvatiti i muzeološke aspekte teme.

Usmeni dio ispita sastoji se od predmeta:

 • Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Muzeologija,
 • Muzeografija,
 • Osnove muzejske dokumentacije.
 • Osnove muzejske pedagogije.

Pristupnici koji polažu stručni ispit za muzejsko zvanje kustosa a predmet Muzeologija položili su tijekom studija oslobođeni su polaganja tog predmeta.

Dokumentarist

Stručni ispit za zvanje dokumentarista sastoji se od pismenoga i usmenog dijela. Pismeni dio ispita obuhvaća pismeni rad tema kojega je vezana za zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svome radnome mjestu.

Usmeni dio ispita sastoji se od ovih predmeta:

 • Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Osnove muzejske dokumentacije,
 • Muzeografija.
 • Muzeologija.

Pristupnici koji polažu stručni ispit za muzejsko zvanje dokumentarista a predmet Muzeologija položili su tijekom studija oslobođeni su polaganja tog predmeta.

Pedagog

Stručni ispit za muzejsko zvanje muzejskog pedagoga sastoji se od pismenoga i usmenog dijela. Pismeni dio ispita ima pismeni rad tema kojega je vezana za zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svome radnome mjestu.

Usmeni dio ispita sastoji se od predmeta:

 • Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Osnove muzejske pedagogije,
 • Muzeologija,
 • Muzeografija.
 • Osnove muzejske dokumentacije

Pristupnici koji polažu stručni ispit za zvanje muzejskog pedagoga a predmet Muzeologija položili su tijekom studija, oslobađaju se polaganja tog predmeta.

Informatičar

Stručni ispit za zvanje informatičara sastoji se od pismenoga i usmenog dijela. Pismeni dio ispita obuhvaća pismeni rad tema kojega je vezana za zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svome radnome mjestu.

Usmeni dio ispita sastoji se od predmeta:

 • Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Primjena informatike u muzejskoj djelatnosti,
 • Osnove muzejske dokumentacije.
 • Muzeografija.
 • Muzeologija.

Pristupnici koji polažu stručni ispit za zvanje muzejskog informatičara a predmet Muzeologija položili su tijekom studija, oslobađaju se polaganja tog predmeta.

Muzejski tehničar

Stručni ispit za zvanje muzejskog tehničara. Pismeni dio ispita obuhvaća pismeni rad tema kojega je vezana za zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svome radnome mjestu.

Usmeni dio ispita sastoji se od predmeta:

 • Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Suvremene metode zaštite, prepariranja, konzerviranja, rukovanja i održavanja muzejske građe i dokumentacije.
 • Osnove muzejske dokumentacije

Preparator

Stručni ispit za zvanje preparatora. Pismeni dio ispita obuhvaća pismeni rad tema kojega je vezana za zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svome radnome mjestu.

Usmeni dio ispita sastoji se od ovih predmeta

 • Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Suvremene metode zaštite, prepariranja, konzerviranja, rukovanja i održavanja muzejske građe i dokumentacije.
 • Osnove muzejske dokumentacije

Restaurator

Stručni ispit za zvanje restauratora sastoji se od pismenoga i usmenog dijela. Pismeni dio ispita obuhvaća pismeni rad tema kojega je vezana za zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svome radnome mjestu.

Usmeni dio ispita sastoji se od ovih predmeta:

 • Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Suvremene metode konzervatorsko-restauratorske zaštite muzejske građe,
 • Osnove muzejske dokumentacije.
 • Muzeografija

Fotograf

Stručni ispit za zvanje fotografa sastoji se od pismenoga i usmenog dijela. Pismeni dio ispita obuhvaća pismeni rad tema kojega je vezana za zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svome radnome mjestu.

Usmeni dio ispita sastoji se od predmeta:

 • Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • Suvremena fotografska tehnika i videotehnika, te metode i postupci snimanja muzejske građe.
 • Osnove muzejske dokumentacije.