HR | EN
EDSON, Gary
   Museum ethics in practice / Gary Edson. - London ; New York : Routledge, 2017. - VI, 215 str. ; 24 cm


ISBN 978-1-138-67634-3
Nova knjiga u knjižnici Muzejskog dokumentacijskog centra Museum Ethics in Practice (Muzejska etika u praksi) izdana je 2017. godine. Njezin autor je Gary Edson, profesor emeritus na studiju za muzeološko obrazovanje (Texas Tech University) i bivši ravnatelj univerzitetskog muzeja. Kao stručnjak za pitanja etike u okrilju muzejske djelatnosti prvu knjigu napisao je (s nekolicinom drugih autora) 1997. godine pod naslovom Museum Ethics u svrhu „promocije etike kao vodiča za međunarodnu muzejsku zajednicu i rasvjetljavanja uloge etike u muzejskoj profesiji“. Novo izdanje ovog autora izlazi dvadeset godina kasnije, iste je tematike, ali proširenog sadržaja, a dotiče se etičkih problema u muzejskoj djelatnosti u promijenjenim društvenim, financijskim i kulturnim okolnostima potaknutima razvojem tehnologije koja korjenito mijenja ljudske navade i interakciju. Autor u početnim rečenicama teksta određuje četiri središnja pitanja kojima se ova knjiga bavi: „Što je muzejska etika? Koja je razlika između društvene etike (morala) i profesionalne etike u kontekstu muzejske djelatnosti? Koja je vrijednost etike za muzejsku profesiju? Zašto je profesionalna etika važna za muzejsku djelatnost?“ Pokušava objasniti postulate svoje teorije i dati odgovore na ova krucijalna pitanja kroz niz poglavlja: Ethics and the museum (Etika i muzej), Ethical perspectives (Etičke perspektive), Ethics and social responsibility (Etika i društvena odgovornost), Ethical practice (Etička praksa), Ethics and consistency (Etika i dosljednost), Ethics and truth (Etika i istina), Ethics and personal standards (Etika i osobni standardi), Ethics and professionalism (Etika i profesionalizam), Ethics and predictability (Etika i predvidljivost) i Ethics as a code (Etika kao kodeks). Profesionalnu etiku smatra integralnim dijelom muzejske djelatnosti i definira je kao „praktični postupak usmjeravanja energije muzejskog osoblja na stvaranje što veće koristi za javnost, zbirke i profesiju.“ Autor govori o etici u kontekstu donošenja „ispravnih“ odluka u konkretnim situacijama muzejskog poslovanja, a cilj ove knjige vidi u ideji „spoznaje da je profesionalna etika vještina koja se uči i koja osigurava pravilnu brigu i upotrebu kulturnog blaga sveukupnog čovječanstva – muzeja i njihovih zbirki“. Publikacija uz svaku tekstualnu cjelinu donosi primjer iz muzejske prakse (museum case study for discussion) namijenjen da čitatelju posluži kao ilustracija rješavanja mogućih etičkih nedoumica, npr. fotografiranje i distribuiranje fotografija izloženih predmeta („profesionalna etika nalaže da se povjerljive informacije o predmetima koji se donose u muzej moraju štititi“) ili problem korporativnog sponzorstva koji može kompromitirati profesionalni integritet muzejskih programa, izložaba i aktivnosti („upravljačko tijelo muzeja trebalo bi izraditi dokument koji limitira prihode od sponzora kako bi sačuvalo kontrolu nad donošenjem odluka“). U prilogu je sadržan ICOM-ov Etički kodeks za muzeje iz 2004. godine (ICOM Code of Ethics for Museums), temeljni dokument ICOM-a koji propisuje minimalne standarde profesionalne prakse i djelovanja za muzeje i njihovo osoblje. Prilozi sadrže i bibliografiju i kazalo pojmova, dok su poglavlja popraćena bibliografskim bilješkama. (Vladimir Cerovac)

Pogledajte još...

Autori Šeparović Palada, Maja
Naslov Na robu
Autori Šimić, Nediljka Prlj