HR | EN

PRETRAŽIVANJE FOTOTEKE

fraza ključna riječ
autor muzej/ustanova osoba
vrijeme zemljopisni pojam Fotografije Albumi Sve
naslov tema
 
 
Iz albuma fototeke U fototeci MDC-a, među 15.000 fotografija i oko 13.000 digitalnih zapisa, nalaze se i fotografije Antuna Bauera istaknutog arheologa, muzeologa i kolekcionara, inicijatora, osnivača i donatora brojnih muzejskih ustanova - osnivača i prvog ravnatelja Muzejskoga dokumentacijskog centra u Zagrebu.
CIDOC 2005. MDC je od 24. do 27. svibnja 2005. sudjelovao na Godišnjoj konferenciji Komiteta za dokumentaciju (CIDOC) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM). Organizatori konferencije su bili Muzej grada Zagreba i Muzejski dokumentacijski centar.