HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Stjepan Leiner

Zvanje preparator i fotograf
Znanstveni stupanj sss
Uže polje djelovanja Međimurje
Ustanove Muzej Međimurja Čakovec
Stjepan Leiner rođen je 3. lipnja 1930. u Čakovcu. Po završetku pučke škole i gimnazije dobiva stipendiju za nastavak školovanja u srednjoj Tehničkoj školi u Karlovym Varyma na odjelu oblikovanja i oslikavanja keramike (1945.-1949.).
Zaoštravanjem političkih odnosa između Čehoslovačke i Jugoslavije 1947./1948. prekida školovanje i vraća se u Čakovec.
Osnutkom Gradskog muzeja Čakovec 1954. godine biva zaposlen kao pomoćni kancelarijski referent, a do iznenadne smrti, 1972. godine bio je jedna od vitalnih osoba za djelovanje Muzeja. Uz ravnatelja Muzeja, Aleksandra Schulteisza, bio je jedini zaposlenik ustanove te je prikupljao, dokumentirao, istraživao muzejsku građu. Aktivno je sudjelovao u izradi prvog stalnog postava iz 1955.godine. Na terenu je dokumentirao pokretnu i nepokretnu baštinu Međimurja.
Uz navedene muzejske poslove izuzetno je važna uloga Stjepana Leinera u osnivanju fotolaboratorija 1963. Godine u kojem je izradio vrijednu fototeku koja se i danas koristi u Muzeju.
Kao vrstan crtač, izradio je tehničke crteže od 1956.-1958. prilikom radova na kanalizaciji oko Starog grada. Ti crteži su jedine orijentacijska točka i polažište za novija sustavna arheološka istraživanja nalazišta Stari grad Čakovec.
Do osnivanja Arhivskog sabirnog centra za Međimurje 1961. godine, Stjepan Leiner je u sklopu Arhivskog odjela Gradskog muzeja Čakovec, bio prvi arhivski manipulator za Međimurje.
Dobitnik je Priznanja za zalaganje i dugogodišnji rad na području odgoja, obrazovanja i društveno-političke djelatnosti.
Početkom 1970. bio je član Kulturno-prosvjetnog vijeća Čakovca i zamjenik ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec.
U slobodno vrijem bio je vrstan slikar i citraš, a poeziju koju je pisao je već za života objavljivao u periodikama kajkavskog govornog područja (Međimurski i kajkavski kalendar)
Umro je 15.travanja 1972.

Podaci o Stjepanu Laineru za Personalni arhiv zaslužnih muzealaca preuzeti su od djelatnika Muzeja Međimurja Čakovec.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a