HR | EN
  • Povećaj prikaz
  • Smanji prikaz
  • Promjena kontrasta
  • Sivi tonovi
  • Promjena fonta
  • Vrati izvorno

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Muzejski dokumentacijski centar objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Muzejski dokumentacijski centar kontinuirano poduzima mjere kako bi svoje internetske stranice učinili pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Muzejskog dokumentacijskog centra (https://mdc.hr).

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice Muzejskog dokumentacijskog centra su djelomično usklađene s odredbama Zakona. U nastavku se daje obrazloženje za dio mrežnih stranica koji nije usklađen s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
1.  neusklađenosti sa Zakonom
• Stranica ne posjeduje opciju prikaza u visokom kontrastu
• Stranica ne posjeduje opciju prilagodbe veličine teksta
• Stranica ne posjeduje opciju promjene fonta prilagođenog disleksiji
• Pristup sadržaju na stranici pomoću tipkovnice je djelomičan
• Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama.
• Dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.

2.  nerazmjerno opterećenje
• Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Muzejski dokumentacijski centar se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

3.  sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
• U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Muzejski dokumentacijski centar kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Muzejskog dokumentacijskog centra želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Muzejski dokumentacijski centar putem e-mail adrese info@mdc.hr.

 Pri tome navedite sljedeće podatke:
• vaše ime i e-mail adresu,
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
• oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).
Muzejski dokumentacijski centar će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 17. veljače 2021. godine.

Muzejski dokumentacijski centar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Muzejskog dokumentacijskog centra uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem putem e-mail adrese info@mdc.hr.

Pri tome navedite sljedeće podatke:
• vaše ime i e-mail adresu,
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
• opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.
Muzejski dokumentacijski centar će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Muzejskog dokumentacijskog na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.