HR | EN

Voditeljica matične djelatnosti: muzejska savjetnica Božica Škulj

U skladu s predloženim programom rada matičnosti, Tehnički je muzej u 2004. izradio prijedlog Statuta Tehničkog muzeja. Statut je usuglašen s Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske i ostalim zakonskim aktima u svezi s matičnošću.
Prijedlog je usuglašavan s Pravnom službom Ureda za kulturu grada Zagreba.
Na temelju članka 22. Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske, Tehnički muzej je tijekom cijele 2004. posebnu pozornost i napore ulagao u opremu svoje preparatorsko-restauratorske radionice. Procjenjuje se da je u uređenje prostora i opreme radionice uložio 200.000,00 kuna. U skladu s točkom 12. navedenog pravilnika, Tehnički je muzej podigao razinu svoje informatičke opremljenosti te razinu zaštite i prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije. U skladu s tim, u cijelosti je obnovio čuvaonicu predmeta u hali B (uključujući regale i sustav obilježavanja), a ustrojen je i ispis inventarnih knjiga iz elektroničkog oblika, knjige hemeroteke, knjige izložbi i ostalo.
Tijekom 2004. restaurator Muzeja položio je stručni ispit, a dva su preparatora unaprijeđena u zvanje viših preparatora, čime je podignuta stručna razina radionice.
Tehnički je muzej zaposlio i knjižničara s punim radnim vremenom i nastavio opremati tzv. javni dio knjižnice.

Preuzeto iz: Izvješća zagrebačkih muzeja 2004, Muzejski dokumentacijski centar, 2005., str.235-6.