HR | EN

Koordinatorica Vijeća Sustava: Višnja Zgaga
Tajnica: Markita Franulić

Rad MDC-a kao koordinatora Vijeća Sustava muzeja obuhvaćao je sljedeće:

Vijeće sustava i Vijeće matičnih muzeja započelo je rad na Prijedlogu Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, te muzeja i galerija unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije. Održano je 8 sastanaka.

Informatizacija muzeja

Preuzeto iz: Izvješća zagrebačkih muzeja 2004, Muzejski dokumentacijski centar, 2005., str.233.