HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (53)

Tema vojna povijest

Bitka kod Siska 1573.

Izdavač Povijesni muzej Hrvatske
Godina 1977.

Angažirani plakat od 1940. do 1975.

Izdavač Dom boraca; Muzejski dokumentacijski centar
Godina 1976.

Šibenik u Narodnooslobodilačkoj borbi

Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 1976.

Pisana riječ Partije 1919. - 1975.

Izdavač Muzej revolucije naroda Hrvatske
Godina 1975.

Borbeni put 43. istarske divizije, 1944. - 1974.

Izdavač Muzej revolucije Istre
Godina 1974.