HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (206)

Tema grafika
Izdavač Muzej Like
Godina 1992.
Izdavač Gradski muzej Bjelovar
Godina 1992.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1992.
Izdavač Galerija" Hušnjakovo"
Godina 1992.
Godina 1991.
Naslov Šutej
Izdavač Muzejsko galerijski centar
Godina 1991.
Izdavač Galerija Vladimir Nazor
Godina 1984.
Naslov Ivan Rabuzin
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 1981.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1978.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1978.
Izdavač Galerija "Vjekoslav Karas"
Godina 1978.
Naslov Kokoschka
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1978.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1978.
Naslov Brauer
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1977.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1976.
Izdavač Zavičajni muzej Rovinj
Godina 1976.
Izdavač Galerija umjetnina
Godina 1976.
Naslov Ante Kuduz
Izdavač Narodni muzej
Godina 1975.
Naslov Ivan Rabuzin
Izdavač Muzej Varaždinskih Toplica
Godina 1975.
Naslov Renato Percan
Izdavač Narodni muzej
Godina 1975.