HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (206)

Tema grafika
Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2000.
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 1999.
Izdavač Županijski muzej Šibenik
Godina 1999.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1998.
Izdavač Muzejsko galerijski centar Klovićevi dvori
Godina 1998.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 1998.
Izdavač Strossmayerova galerija starih majstora HAZU
Godina 1998.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1998.
Izdavač Narodno sveučilište Krapina Galerija grada Krapine
Godina 1998.
Naslov Sergej Bulić
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1998.
Izdavač Centar za kulturu Slatina
Godina 1998.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 1998.
Naslov Branko Suhy
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1997.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1997.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1997.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1996.
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 1996.
Naslov Serge Glumac
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1996.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1996.
Izdavač Moderna galerija
Godina 1995.