HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (206)

Tema grafika
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 2005.
Naslov Jože Ciuha
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2004.
Naslov Kretanje
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 2004.
Izdavač Zbirka Baltazara Bogišića HAZU
Godina 2003.
Naslov Ines Milčić
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 2003.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 2003.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 2003.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej evolucije i nalazište pračovjeka "Hušnjakovo"
Godina 2003.
Naslov Ante Kuduz
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2002.
Naslov Branko Suhy
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 2002.
Naslov Nada Žiljak
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2002.
Naslov Zanki
Izdavač Narodni muzej
Godina 2002.
Izdavač Gradski muzej Šibenik
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2001.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 2000.
Naslov Carzou
Izdavač Gradski muzej Karlovac
Godina 2000.
Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2000.
Naslov Helmut Kanda
Izdavač Kninski muzej
Godina 2000.