HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (61)

Tema kulturna povijest
Naslov Gramophon
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 1977.
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1974.
Izdavač Općinska konferencija SSRNH
Godina 1971.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1970.
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1969.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 1969.
Izdavač Povijesni muzej Hrvatske
Godina 1967.
Naslov Bejahad 2003.
Izdavač Muzej hvarske baštine
Izdavač Muzej grada Zagreba
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Centre Georges Pompidou - Musée national d'art moderne
Izdavač Centre Georges Pompidou - Musée national d'art moderne
Izdavač Centre Georges Pompidou - Musée national d'art moderne
Izdavač Centre Georges Pompidou - Musée national d'art moderne
Izdavač Centre Georges Pompidou - Musée national d'art moderne
Izdavač Uprava grada Daruvara Odjel za zaštitu kulturne baštine