HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (34)

Tema politička povijest

Politički i stranački život Varaždina 1861. - 1941.

Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1993.

Tito, generalni sekretar KPJ

Izdavač Muzej Like
Godina 1977.

Izložba Vis 1944.

Izdavač Muzej Like
Godina 1975.

Pisana riječ Partije 1919. - 1975.

Izdavač Muzej revolucije naroda Hrvatske
Godina 1975.

50. godina revolucionarnog pokreta u Vodicama

Izdavač Muzej grada
Godina 1974.

Djeca borcima Istre

Izdavač Muzej revolucije Istre
Godina 1974.