HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (35)

Tema politička povijest

Perom i šakama

Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2011.

Hrvatsko plemstvo u Slovačkoj

Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2004.

Nada Žiljak

Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2002.

Slava Saboru

Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 1999.

1848. u Hrvatskoj

Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1998.