HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (227)

Tema fotografija
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 2001.
Naslov Ivo Vučetić
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 2001.
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 2001.
Izdavač Gradski muzej Senj
Godina 2001.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Institut za povijest umjetnosti
Godina 2000.
Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2000.
Izdavač Galerija Sv. Marka u Hvaru
Godina 2000.
Naslov Marija Kohn
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Naslov Marija Kohn
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1998.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1998.
Izdavač Samoborski muzej
Godina 1998.
Naslov Lupino
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1998.
Izdavač Muzej grada Rijeke
Godina 1998.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1997.