HR | EN
  • Povećaj prikaz
  • Smanji prikaz
  • Promjena kontrasta
  • Sivi tonovi
  • Promjena fonta
  • Vrati izvorno

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (227)

Tema fotografija
Naslov Ivo Pervan
Izdavač Galerija Badrov
Godina 2003.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2003.
Naslov Kopački rit
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2003.
Naslov Miro Andrić
Izdavač Galerija Badrov
Godina 2003.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2003.
Naslov Prema izvoru
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2003.
Izdavač Povijesni muzej Istre
Godina 2003.
Izdavač Povijesni muzej Istre
Godina 2003.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj
Godina 2002.
Izdavač Muzej "Belišće"
Godina 2002.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2002.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2002.
Izdavač Muzej grada Rijeke
Godina 2002.
Izdavač Muzej grada Rijeke
Godina 2002.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 2002.
Izdavač Muzej Moslavine Kutina
Godina 2002.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2002.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2002.
Izdavač Narodni muzej
Godina 2002.