HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (37)

Tema arhitektonska baština
Izdavač Narodni muzej Zadar
Naslov Ante Roca
Izdavač Narodni muzej Zadar
Izdavač Moderna galerija Rijeka
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt; Moderna galerija
Izdavač Muzej grada Rijeke
Godina 2000.
Izdavač Muzej Đakovštine
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1996.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1996.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 1999.
Izdavač Ščitaroci
Godina 1998.
Izdavač Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine
Izdavač Narodni muzej Zadar
Godina 2003.
Izdavač Narodno sveučilište Imotski
Godina 1983.
Izdavač Muzej grada Splita
Izdavač Narodni muzej
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.