HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (37)

Tema arhitektonska baština
Izdavač Moderna galerija Rijeka
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt; Moderna galerija
Izdavač Muzej Đakovštine
Izdavač Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine
Izdavač Muzej grada Splita
Izdavač Narodni muzej
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Naslov Split
Izdavač Poglavarstvo grada Splita - Ured projekta Split 1700
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Izdavač Narodni muzej Zadar