HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (22)

Tema festival
Godina 1960.
Izdavač Grad Lepoglava
Godina 2001.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2006.
Naslov Arterija III
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2012.
Naslov Arterija III
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2012.
Naslov D-fest
Izdavač Nacionalna i sveučilišna biblioteka
Godina 2012.
Naslov D-fest
Izdavač Nacionalna i sveučilišna knjžnica u Zagrebu
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej; British Council
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej; British Council
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2007.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2007.
Izdavač Tehnički muzej
Izdavač Tehnički muzej
Naslov Giostra
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Naslov Giostra
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1969.
Izdavač Općinska konferencija SSRNH
Godina 1971.
Izdavač Animafest
Godina 1986.
Naslov Sepomaia viva
Izdavač Muzej grada Umaga
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2012.