HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (226)

Tema promocija
Izdavač Hrvatski povijesni muzej; Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića u Lukovdolu
Izdavač Muzeji Ivana Meštrovića
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Naslov Izložba
Izdavač Centar za kulturu Makarska
Naslov Krvatska
Izdavač Studio International
Naslov Kuća Bukovac
Izdavač Muzeji i galerije Konavala - Kuća Bukovac
Izdavač Likovni studio
Izdavač Likovni studio
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Naslov Meštrović
Izdavač Fundacija Ivana Meštrovića Galerija Ivana Meštrovića
Izdavač Moderna galerija
Naslov Museum
Izdavač Arheološka zbirka
Naslov Museum
Izdavač Arheološka zbirka
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska
Izdavač Muzej antičkog stakla
Izdavač Muzej antičkog stakla
Izdavač Muzej grada Zagreba