HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (140)

Tema edukacija
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 1999.
Naslov Ars futura
Izdavač Muzej grada Rijeke; Hrvatski kulturni centar "Matrix Croatica"
Godina 1998.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1998.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1998.
Naslov Cvijet
Izdavač Hrvatski prirodoslovni muzej
Godina 1997.
Izdavač Arheološki muzej u Zagrebu
Godina 1996.
Izdavač HPT muzej
Godina 1996.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Godina 1996.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1995.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1994.
Izdavač Muzej Like
Godina 1992.
Izdavač Gradski muzej Bjelovar
Godina 1992.
Naslov Kviskoteka
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1991.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1991.
Izdavač Galerija "Vladimir Nazor"
Godina 1984.
Izdavač Arheološki muzej; Osnovna škola "August Šenoa"
Godina 1976.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1975.
Izdavač Muzej Like
Godina 1974.