HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (168)

Tema suvremena umjetnost
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2000.
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2000.
Izdavač Muzej Like Gospić
Godina 2000.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića
Godina 1999.
Naslov Ante Žaja
Izdavač Narodno sveučilište Velika Gorica Galerija Galženica
Godina 1999.
Izdavač Galerija umjetnina
Godina 1999.
Izdavač Umjetnički paviljon
Godina 1999.
Naslov Drinković
Izdavač MHZ Galerija Antuna Augustinčića
Godina 1999.
Naslov Džamonja
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1999.
Izdavač Likovna galerija Motovun
Godina 1999.
Naslov Hommage
Izdavač Muzej suvremene umjetnosti
Godina 1999.
Naslov Hotel Eden
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1999.
Naslov Ivana Franke
Izdavač Narodno sveučilište Velika Gorica Galerija Galženica
Godina 1999.
Naslov Jasenka Bulj
Izdavač Narodno sveučilište Velika Gorica Galerija Galženica
Godina 1999.
Naslov Kinert
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 1999.
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 1999.
Naslov Lesiak
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1999.
Naslov N. Cetinić
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 1999.
Naslov Nika Radić
Izdavač Narodno sveučilište Velika Gorica Galerija Galženica
Godina 1999.
Naslov Nika Radić
Izdavač Narodno sveučilište Velika Gorica Galerija Galženica
Godina 1999.