HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (140)

Tema crtež
Izdavač Moderna galerija
Godina 1976.
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1976.
Naslov Trebotić
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1976.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1975.
Naslov Radauš
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1975.
Naslov Vanja Radauš
Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Godina 1975.
Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Godina 1974.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1974.
Izdavač Kabinet grafike
Godina 1973.
Naslov Albina Jakić
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1973.
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1973.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1971.
Naslov Albert Kinert
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1970.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1970.
Naslov Roca
Izdavač Salon ULUH
Godina 1965.
Naslov Stroj
Izdavač Umjetnički paviljon
Godina 1962.
Naslov Vaništa
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1959.
Izdavač Salon ULUH
Godina 1957.
Izdavač Umjetnički paviljon
Godina 1956.
Naslov Zlatko Prica
Izdavač Institut za likovne umjetnosti JAZU
Godina 1956.