HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (197)

Tema skulptura
Naslov Stjepan Balja
Izdavač Muzej seljačkih buna
Godina 1993.
Naslov Stošić
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2003.
Naslov Šime Vidulin
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 2001.
Naslov Šutej
Izdavač Muzejsko galerijski centar
Godina 1991.
Izdavač Gradski muzej Požega
Izdavač Muzejsko galerijski centar
Izdavač Muzejsko galerijski centar
Izdavač Muzejski prostor
Godina 1991.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Naslov Trogrlić
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1993.
Izdavač Muzej grada Splita
Godina 2002.
Naslov UMAS u GAA
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića
Izdavač Muzej grada Šibenika
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2001.
Naslov Vanja Radauš
Izdavač Gradski muzej - Zbirka Bauer i galerija umjetnina
Godina 1974.
Naslov Vasko Lipovac
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1994.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1994.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 1999.
Izdavač Gradski muzej Varaždin