HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Izdavač Dubrovački muzeji - Dom Marina Držića
Godina 2012.
Naslov UMAS u GAA
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2012.
Izdavač Hrvatski muzej turizma
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Omiš
Godina 2012.
Naslov Wilhelm Zier
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Narodni muzej Zadar
Godina 2012.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Zagreba; Narodno sveučilište Dubrava
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Zagreba; Narodno sveučilište Dubrava
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Sisak
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell' Istria; Muzej Slavonije
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2012.
Naslov Zlata Šokec
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2012.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.