HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (25)

Izdavač Creski muzej
Dunato, Jelena [Autor uvoda, predgovora]

ANDRIJA GIRARDI : Akvareli : Mala retrospekitiva : Creski muzej, Cres 2. - 28. svibnja 2016. = A small retrospective : Cres museum 2 - 28 May 2016 = Watercolours

Cres, Creski muzej, 2016
materijalni opis presavitak: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i eng. jez.
predmetnice Izložba, likovna; Girardi, Andrija
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

ARHEOLOŠKA ZBIRKA OSOR

Cres, Creski muzej, 2000

ARHEOLOŠKA ZBIRKA OSOR

Cres, Creski muzej, 2000
materijalni opis (12) str. ; 21 cm
napomena Tekst usporedo na hrv., slov., engl., njem., tal. i franc. jez
predmetnice Arheološka zbirka (Osor), ; Osor
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Solis, Inge [(sve vrste)]

BERNARD CLARISSE : Creski muzej, palača Arsan, kolovoz - rujan 2008.

Mali Lošinj, pučko otvoreno učilište, Creski muzej, 2008
Solis, Inge [(sve vrste)]

BERNARD CLARISSE : Creski muzej, palača Arsan, kolovoz - rujan 2008.

Mali Lošinj, pučko otvoreno učilište, Creski muzej, 2008
materijalni opis presavitak: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Tekst na hrv., engl. i franc. jez.
predmetnice Izložba, likovna; Clarisse, Bernard
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Dlačić, Marijana [Fotograf, ]
Dlačić, Marijana [Fotograf]; Sučić, Đanino [Fotograf]

BRATOVŠTINE SJEVERNOG DIJELA OTOKA CRESA = Fraternities in the northern part of the island of Cres

Cres, Creski muzej, 2016

Dlačić, Marijana [Fotograf]; Sučić, Đanino [Fotograf]

BRATOVŠTINE SJEVERNOG DIJELA OTOKA CRESA = Fraternities in the northern part of the island of Cres

Cres, Creski muzej, 2016
materijalni opis 48 str.: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Bibliograf. bilješke ispod teksta.- Tekst usporedno na hrv. i eng. jez.
predmetnice Bratovštine; Cres (otok)
isbn / issn 978-953-58670-2-9
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

CHURCHES AND CHAPELS OF THE CRES AND LOŠINJ ARCHIPELAGO : Part I

Cres, Creski muzej, 2014
materijalni opis 102 str.: ilustr. u boji; 23 cm + 1 višestruko presavijena karta
napomena Naslov izvornika: Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga : I dio.- Bibliografija.
predmetnice Sakralna arhitektura; Cresko-lošinjsko otočje
isbn / issn 978-953-99919-8-0
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Vodič, kulturno-povijesni
Lokacija Knjižnica MDC-a
Publikacija objavljena uz istoimenu izložbu (kolovoz - rujan 2014.)
Dunato, Jelena
Ščedrov Dlačić, Jelena [Fotograf]; Ivezić, Nikolina [Ilustrator]

CRESKI KAIĆ : Dani creske pomorske baštine i tradicije

Cres, Creski muzej, 2019
; Ščedrov Dlačić, Jelena [Fotograf]
Ščedrov Dlačić, Jelena [Fotograf]; Ivezić, Nikolina [Ilustrator]

CRESKI KAIĆ : Dani creske pomorske baštine i tradicije

Cres, Creski muzej, 2019
materijalni opis 15 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Podatak o naslovu preuzet s korica.
predmetnice Cres; Brodarstvo; Pomorska baština; Brod
isbn / issn 978-953-8287-00-8
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog
Lokacija Knjižnica MDC-a
Solis, Inge

CRESKI KOPACI

Cres, Creski muzej, 2009

CRESKI KOPACI

Cres, Creski muzej, 2009
materijalni opis <12> str.: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i engl. jez.- Bibliografija.
predmetnice Cres; Izložba, etnografska
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Solis, Inge

CRKVE I KAPELE CRESKO-LOŠINJSKOG ARHIPELAGA : I dio

Cres, Creski muzej, 2014

CRKVE I KAPELE CRESKO-LOŠINJSKOG ARHIPELAGA : I dio

Cres, Creski muzej, 2014
materijalni opis 102 str.: ilustr. u boji; 23 cm + 1 višestruko presavijena karta
napomena Bibliografija.
predmetnice Sakralna arhitektura; Cresko-lošinjsko otočje
isbn / issn 978-953-99919-7-3
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Vodič, kulturno-povijesni
Lokacija Knjižnica MDC-a
Publikacija objavljena uz istoimenu izložbu (kolovoz - rujan 2014.)
Toljanić, Franka
Strmečki, Petar [Fotograf]; Ščedrov Dlačić, Jelena [Prevoditelj]

DRVENI SVECI : polikromirana drvena skulptura Creskog dekanata : = polychrome wooden sculpture of the Cres deanery = Wooden saints

Cres, Creski muzej, 2019

Strmečki, Petar [Fotograf]; Ščedrov Dlačić, Jelena [Prevoditelj]

DRVENI SVECI : polikromirana drvena skulptura Creskog dekanata : = polychrome wooden sculpture of the Cres deanery = Wooden saints

Cres, Creski muzej, 2019
materijalni opis 71 str.: ilustr. u boji; 28 cm
napomena Tekst usp. na hrv. i eng. jez.- Bibliograf. bilj. na kraju teksta.- Literatura.
predmetnice Sakralna baština; Cres; Sakralna skulptura; Izložba, sakralna
isbn / issn 978-953-8287-01-5
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Ćus-Rukonić, Jasminka
Sučić-Mornarić, Đanino [Fotograf]

GRBOVI CRESKOG LADANJA : Palača Arsan, ožujak - svibanj 2013.

Cres, Creski muzej, 2013

Sučić-Mornarić, Đanino [Fotograf]

GRBOVI CRESKOG LADANJA : Palača Arsan, ožujak - svibanj 2013.

Cres, Creski muzej, 2013
materijalni opis 39 str.: ilustr. u boji; 22 cm
napomena Tekst usporedno na hrv., engl. i tal. jez.
predmetnice Heraldika; Grb; Cres (otok)
isbn / issn 978-953-99919-4-2
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog
Lokacija Knjižnica MDC-a
Tema grbova creskoga ladanja predstavljena je na izložbi muzejske savjetnice Creskoga muzeja Jasminke Ćus-Rukonić u plači Arsan (ožujak - svibanj 2013.). Svako ladanje pa tako i na otoku Cresu, predstavlja posjed na selu, točnije seosko imanje vlastelina, koji ne živi stalno na selu, već prebiva u obližnjem gradu – Osoru ili Cresu. Na otoku Cresu su u prošlosti većinski vlasnici zemlje, uz katoličku crkvu i crkvene redove, općinu Osor ili Cres, bile i razne bratovštine te plemići ili vlastela, pa se stoga na ladanju, gdje su ljeti odlazili na odmor, ponegdje nalaze i njihovi grbovi. Na području otoka Cresa evidentirana su 22 grba i znaka pronađena na creskom ladanju, većina izrađena u kamenu, u razdoblju od 15. do 20. st. Najveća je uporaba grbova i znakova na creskom ladanju bila između 15. i 17. stoljeća, u vrijeme druge venecijanske uprave na otoku Cresu (1409. – 1797.). Izložba je popraćena i katalogom koji uz uvodne tekstove donosi kataloški popis grbova prema pet geografskih cjelina otoka Cresa (sjeverni, Cres, creski kraj, jugozapadno primorje s lubeničkim krajem, središnja visoravan, južni Cres). Uz opis svakoga grba dan je i opis njegova nalaza (nadvratnici ulaznih vrata, krune zdenaca, nadgrobne ploče ili postamenti) kao i osnovni podaci o mjestu/lokalitetu. Kataloški dio popraćen je i ilustracijama u boji, a tekst je pisan usporedno na tri jezika - hrvatskome, engleskom i talijanskom.