HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (153)

Izdavač Samoborski muzej

B. DOROTIĆ : "Sve samoborske maske rade" : Samoborski muzej, veljača 2000.

Samobor, Samoborski muzej, 2000
materijalni opis (16) str. : ilustr. ; 10 x 29 cm
predmetnice Karikatura; Izložba; Dorotić, Branimir
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a

BEDAKI NORIJU SAKI DAN, A PAMETNI SAMO NA FAŠNIK : Fašnik u Samoboru i okolici u razdoblju od 1827. do 2010.

Samobor, Samoborski muzej, Samobor, Turistička zajednica grada Samobora, 2011
materijalni opis 185 str.: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Bilješke.- Bibliografija.
predmetnice Običaji, pokladni; Samobor
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Od svojega zapošljavanja u Samoborskome muzeju 1983.godine etnologinja i viša kustosica mr. sc. Lela Roćenović kontinuirano prati fašničke običaje u Samoboru i okolici. U knjizi "Bedaki noriju saki dan, a pametni samo na fašnik" autorica je opisala i iznijela rezultate svojega istraživanja samoborskog fašnika, koji se kao jedan od najvitalnijih običaja održava u Samoboru dok mnogi drugi tradicijski običaji polako nestaju. Autorica je nastojala analizirati oblike, funkciju i značenje pokladnih običaja i rituala od 19. stoljeća do suvremenih dana. U zaključku je akcentirala osnovne odrednice samoborskog fašnika. To su magijska zadaća i rituali koji se izvode radi poticanja plodnosti u ljudi, životinja i biljaka, kritika općedruštvenih prilika, igra i zabava kao oblik kreativne ljudske djelatnosti i rasterećenja, potvrđivanje identiteta te ekonomska uloga, koja se u novije vrijeme poistovjećuje s turističkom atrakcijom grada Samobora. Autorica je svoja istraživanja utemeljila na teorijskim postavkama suvremenih autora, ali i na iskazima prikupljenima od kazivača. Knjiga je ilustrirana brojnom dokumentarnom građom i fotografijama.
Vukšić, Velimir
Brekalo, Ivanka [(sve vrste)]

BITKA KOD SAMOBORA 1441.

Samobor, Samoborski muzej, 2007

Brekalo, Ivanka [(sve vrste)]

BITKA KOD SAMOBORA 1441.

Samobor, Samoborski muzej, 2007
materijalni opis <12> str.: ilustr. u boji; 22 cm
predmetnice Samobor; 1441.
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Žegarac Peharnik, Milan [Autor]

BITKA KOD SAMOBORA 1441.

Samobor, Samoborski muzej, <2012>
Žegarac Peharnik, Milan [Autor]

BITKA KOD SAMOBORA 1441.

Samobor, Samoborski muzej, <2012>
materijalni opis <12> str.: ilustr. u boji; 22 cm
predmetnice Samobor; Legende; 1441.; Oživljena povijest
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Brošura
Lokacija Knjižnica MDC-a

BITKA KOD SAMOBORA 1441. : Samoborski muzej

Samobor, Samoborski muzej, 2010

BITKA KOD SAMOBORA 1441. : Samoborski muzej

Samobor, Samoborski muzej, 2010
materijalni opis višestruki presavitak: ilustr. u boji; 21 cm
predmetnice Samobor; 1441.; Oživljena povijest
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Program događanja
Lokacija Knjižnica MDC-a

BORIS BOGOLIN : 45 godina fotografije

Samobor, Samoborski muzej, 2005

BORIS BOGOLIN : 45 godina fotografije

Samobor, Samoborski muzej, 2005
materijalni opis 12 str.: ilustr.; 15 x 21 cm
predmetnice Fotografija; Bogolin, Boris
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

BRANIMIR DOROTIĆ - ILUSTRACIJE FUN WITH WORDS : Samoborski muzej, 17. - 30. travnja 1988.

Samobor, Samoborski muzej, 1988
materijalni opis (8) str. : ilustr. ; 23 cm
predmetnice Ilustracija; Dorotić, Branimir
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Anger, Nada [Autor uvoda, predgovora]

CRTEŽI I GRAFIKE - IZLOŽBA : Samoborski muzej

Samobor, Samoborski muzej, 1984
Anger, Nada [Autor uvoda, predgovora]

CRTEŽI I GRAFIKE - IZLOŽBA : Samoborski muzej

Samobor, Samoborski muzej, 1984
materijalni opis 32 str. : ilustr. ; 20 cm
napomena Literatura
predmetnice Samoborski muzej (Samobor),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

CVET SVETEH : ali živlenje i čini svetcev, koteri vu samoborskom kraju z vekšum pobožnostjum i prodečtvom poštuvali se jesu

Samobor, Samoborski muzej, Samobor, Gradska knjižnica Samobor, 2012
materijalni opis 447 str.: ilustr.; 24 cm
napomena Str. 417-444: Hilarion Gašparoti među nama vu Cvetu sveteh / Alojz Jembrih.- Str. 5-7: Predgovor / Milan Žegarac Peharnik.- Bibliografija: str. 444-447 i uz tekst.
predmetnice Sveci; Hagiografija
isbn / issn 978-953-97289-5-1
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Bibliofilsko izdanje i pretisak
Lokacija Knjižnica MDC-a

CVIJEĆA I AKTOVI NIKOLE REISERA

Samobor, Samoborski muzej, 2005

CVIJEĆA I AKTOVI NIKOLE REISERA

Samobor, Samoborski muzej, 2005
materijalni opis <16> str.: ilustr. u boji; 21 cm
predmetnice Reiser, Nikola
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a