HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (230)

Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Lukač, Karolina [Autor]; Mijakovac, Krešimir [Autor]

ETNO ZBIRKA ŽUPNIKA MATE KNEŽEVIĆA :

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2019
Lukač, Karolina [Autor]; Mijakovac, Krešimir [Autor]

ETNO ZBIRKA ŽUPNIKA MATE KNEŽEVIĆA :

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2019
materijalni opis višestruki presavitak <6 str.>: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Bez kataloških jedinica.- Bibliograf. bilj. ispod teksta.
predmetnice Privatna zbirka; Izložba, etnografska; Slavonija; Nošnja; Etnografska zbirka; Knežević, Mato
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Informativna brošura
Lokacija Knjižnica MDC-a

IZ OSTAVŠTINE GJURE PILARA : (1846. - 1893.) :

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2019

IZ OSTAVŠTINE GJURE PILARA : (1846. - 1893.) :

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2019
materijalni opis višestruki presavitak <6 str.>: ilustr. djelomično u boji; 30 cm
napomena Bez podatka o autoru teksta.
predmetnice Izložba, biografska; Pilar, Gjuro
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Ljubičić Mitrović, Danijela [Autor]; Polaček, Magdalena [Autor]

OTVARANJE POGLEDA : Kroz drugi pogled :

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2019
Ljubičić Mitrović, Danijela [Autor]; Polaček, Magdalena [Autor]

OTVARANJE POGLEDA : Kroz drugi pogled :

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2019
materijalni opis višestruki presavitak <8 str.>: ilustr. djelomično u boji; 30 cm
predmetnice Izložba, fotografija; Izložba, skupna
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Toldi, Zvonimir
Brešić, Vinko [Autor uvoda, predgovora]

101 BRODSKA PRIČA : knjiga četvrta

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018

Brešić, Vinko [Autor uvoda, predgovora]

101 BRODSKA PRIČA : knjiga četvrta

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, Lasica, 2018
materijalni opis 323 str.: ilustr.; 30 cm
napomena Izvori i literatura.
predmetnice Slavonski Brod; Kulturna povijest
isbn / issn 978-953-8201-03-5
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Eseji, studije i kritike
Lokacija Knjižnica MDC-a
Trnovec, Barbara
Fajdetić, Damir [Fotograf]

ARMA CHRISTI ILI SVATKO SVOJ KRIŽ NOSI : Izložbena dvorana Muzeja, ožujak - travanj 2018.

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018
; Lukač, Karolina
Fajdetić, Damir [Fotograf]

ARMA CHRISTI ILI SVATKO SVOJ KRIŽ NOSI : Izložbena dvorana Muzeja, ožujak - travanj 2018.

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018
materijalni opis 19 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.
predmetnice Izložba, međunarodna; Križ; Pasionska baština
isbn / issn 978-953-7116-47-7
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Kao dio programa izložbene djelatnosti Muzeja Brodskog Posavlja i u sklopu međumuzejske suradnje i razmjene izložaba s Pokrajinskim muzejom Celje (Republika Slovenija) održala se izložba - Arma Christi ili svatko svoj križ nosi. Izloženi predmeti posuđeni su iz Pokrajinskog muzeja Celje, Posavskog muzeja Brežice, Muzeja kršcanstva na Slovenskem, Muzeja Brodskog Posavlja i Gradskog muzeja Požega. (preuzeto sa https://www.culturenet.hr/default.aspx?id=81388, pristupljeno 1.10.2018.).
Kalanj, Kristina [Suradnik]; Jelincic, Natalija [Prevoditelj]; Jelincic, Frank [Prevoditelj]

FAUST VRANČIĆ : Machinae novae :

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018
Kalanj, Kristina [Suradnik]; Jelincic, Natalija [Prevoditelj]; Jelincic, Frank [Prevoditelj]

FAUST VRANČIĆ : Machinae novae :

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, Nova Gradiška, Gradski muzej Nova Gradiška, 2018
materijalni opis višestruki presavitak <6 str.>: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Publikacija bez kataložnih podataka.
predmetnice Izložba, povijesna; Tehnički muzej (Zagreb), ; Vrančić, Faust
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Ljubičić Mitrović, Danijela [Autor uvoda, predgovora]; Katanić, Hana [Autor uvoda, predgovora]

OTVARANJE POGLEDA : Lea Zirdum, Davor Drčelić, Sara Šetina, Sara Stojanac : Muzej Brodskog Posavlja, 17.8. - 3.9. 2018.

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018
Ljubičić Mitrović, Danijela [Autor uvoda, predgovora]; Katanić, Hana [Autor uvoda, predgovora]

OTVARANJE POGLEDA : Lea Zirdum, Davor Drčelić, Sara Šetina, Sara Stojanac : Muzej Brodskog Posavlja, 17.8. - 3.9. 2018.

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018
materijalni opis višestruki presavitak <8 str.>: ilustr. u boji; 30 cm
predmetnice Izložba, skupna; Izložba, likovna; Zirdum, Lea; Drčelić, Davor; Šetina, Sara; Stojanac, Sara
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Cafuta, Ivanka
Fajdetić, Damir [Fotograf]

PLAKATI IZ ZBIRKE PLAKATA, KALENDARA I SITNOG TISKA MUZEJA BRODSKOG POSAVLJA : Muzej Brodskog Posavlja, siječanj - ožujak, 2018.

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018

Fajdetić, Damir [Fotograf]

PLAKATI IZ ZBIRKE PLAKATA, KALENDARA I SITNOG TISKA MUZEJA BRODSKOG POSAVLJA : Muzej Brodskog Posavlja, siječanj - ožujak, 2018.

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018
materijalni opis 47 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.
predmetnice Muzej Brodskog Posavlja (Slavonski Brod), ; Izložba, plakat; Zbirka plakata
isbn / issn 978-953-7116-45-3
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Lozuk, Josip
Arelić, Ante [Fotograf]

SLAVONSKI BROD 30 GODINA ZAŠTIĆENE ARHEOLOŠKE ZONE

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018
; Miklik-Lozuk, Lidija; Artuković Župan, Ivana
Arelić, Ante [Fotograf]

SLAVONSKI BROD 30 GODINA ZAŠTIĆENE ARHEOLOŠKE ZONE

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018
materijalni opis 98 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Bez podataka o mjestu i vremenu održavanja izložbe.- Literatura.
predmetnice Antika; Srednji vijek; Pretpovijest; Izložba, arheološka; Arheološko nalazište; Arheološko istraživanje; Slavonski Brod
isbn / issn 978-953-7116-49-1
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
U Muzeju Brodskog Posavlja 13. prosinca, održana je izložba pod nazivom 'Slavonski Brod – 30 godina zaštićene arheološke zone', kojom se predstavila vrijedna arheološka građa, a koja je rezultat višegodišnjih arheoloških istraživanja. Prigodom više stotina probnih i zaštitnih arheoloških istraživanja pronađene su tisuće keramičkih, kamenih i metalnih artefakata, koji uklopljeni u jednu cjelinu, ukazuju nraznolikost vremenskih i kulturnih pojava ljudskog djelovanja na brodskom arheološkom lokalitetu.
Ferić, Mihael
Fajdetić, Damir [Fotograf]; Crnković, Ivan [Fotograf]

ZVJEZDANE GODINE BRODSKE ZBORSKE GLAZBE : Izložbena dvorana Muzeja Brodskog Posavlja, rujan - studeni 2018.

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018
; Bunčić, Ivanka
Fajdetić, Damir [Fotograf]; Crnković, Ivan [Fotograf]

ZVJEZDANE GODINE BRODSKE ZBORSKE GLAZBE : Izložbena dvorana Muzeja Brodskog Posavlja, rujan - studeni 2018.

Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 2018
materijalni opis 38 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.- Sažetak.
predmetnice Slavonski Brod; Izložba, kulturno-povijesna; Glazbena baština
isbn / issn 978-953-7116-48-4
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a