HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (309)

Izdavač Arheološki muzej Istre
Mustač, Sunčica

CRKVA SV. MIHOVILA U BANJOLAMA KRAJ PEROJA

Pula, Arheološki muzej Istre, 2017

CRKVA SV. MIHOVILA U BANJOLAMA KRAJ PEROJA

Pula, Arheološki muzej Istre, Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2017
materijalni opis 118 str.: ilustr.; 28 cm
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.- Bibliografija.
predmetnice Crkva sv. Mihovila (Banjole),
isbn / issn 978-953-6803-52-1
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a

DAMA SA ZLATNIM NAUŠNICAMA : Augustov hram, 25. 3. - 12.6. 2016.

Koper, Pokrajinski muzej Koper, Pula, Arheološki muzej Istre, 2016
materijalni opis <12> str.: ilustr. u boji; 23 cm
napomena Naslov usporedno na hrv. i slov. jez.
predmetnice Izložba, arheološka
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

DAMA SA ZLATNIM NAUŠNICAMA : izložbeno-pedagoški projekt = progetto espositivo-didattico : Centar za kulturu Grada Krka, 9.12. - 22.12. 2016. = La dama con gli orecchini d'oro

Koper, Pokrajinski muzej Koper, Pula, Arheološki muzej Istre, 2016
materijalni opis višestruki presavitak <6 str.>: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i tal. jez.
predmetnice Izložba, arheološka
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Mlakar, Štefan

DAS AMPHITHEATER IN PULA

Pula, Arheološki muzej Istre, 1997

DAS AMPHITHEATER IN PULA

Pula, Arheološki muzej Istre, 1997
materijalni opis 48 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
napomena Literatura
predmetnice Graditeljska baština; Pula; Amfiteatar,
isbn / issn 953-6153-05-x
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Mlakar, Štefan

DIE ROEMER IN ISTRIEN

Pula, Arheološki muzej Istre, 1974

DIE ROEMER IN ISTRIEN

Pula, Arheološki muzej Istre, 1974
materijalni opis 55, XVI str. : ilustr. ; 24 cm
napomena Bibliographie .- Table
predmetnice Rimsko doba; Istra; Kulturna baština; Arheološka baština
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Girardi-Jurkić, Vesna [Urednik]

DOBAR DAN ETRUŠĆANI : izložba : Arheološki muzej Istre, Pula, 12. - 25.9. 1985.

Pula, Arheološki muzej Istre, 1985
Girardi-Jurkić, Vesna [Urednik]

DOBAR DAN ETRUŠĆANI : izložba : Arheološki muzej Istre, Pula, 12. - 25.9. 1985.

Pula, Arheološki muzej Istre, 1985
materijalni opis presavitak : ilustr. ; 16 x 24 cm
predmetnice Umjetnost, etrušćanska; Etrušćani
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Starac, Alka [Urednik]

DRAGONERA : dva bisera = two pearls

Pula, Arheološki muzej Istre, 2010
Starac, Alka [Urednik]

DRAGONERA : dva bisera = two pearls

Pula, Arheološki muzej Istre, 2010
materijalni opis 324 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i engl. jez.- Bibliograf. bilješke uz tekst.- Bibliografija.
predmetnice Arheološko istraživanje; Dragonera (lokalitet)
isbn / issn 978-953-6153-65-3
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Arheološki muzej Istre objavio je 19. svezak iz serije "Monografije i katalozi" pod nazivom "Dragonera: dva bisera". U knjizi su predstavljena arheološka istraživanja provedena 2003. i 2004. g., tijekom kojih su pronađena dva davno izgubljena bisera, nazvana Dragonera sjever i Dragonera jug. Voditeljica istraživanja dr. Alka Starac ujedno je i urednica monografije, a zajedno s timom suradnika koji čine kustosica Ida Koncani Uhač, Petra Rajić Šikanjić, Romuald Zlatunić, mr. Luka Bekić i inženjer Paolo Alberi Auber obradila je prikupljeni arheološki materijal ispričavši priču o osnivanju, razvoju i svršetku tih dvaju stambeno-proizvodnih kompleksa. Naime, Dragonera sjever (poč. 1. st. poslije Krista) nestala je u plamenu, dok je Dragonera jug bolje sačuvana. Obje svjedoče o tradiciji maslinarstva i proizvodnji ulja na području Vodnjanštine, dugoj dvije tisuće godina. Opsežna monografija sadržava ove tekstove: Alka Starac, "Dragonera, arheološka istraživanja 2003. - 2004."; Ida Koncani Uhač, "Metalni i koštani predmeti iz dva rimska gospodarska kompleksa na Dragoneri"; Petra Rajić Šikanjić, "Analiza ljudskog skeletnog materijala s nalazišta Dragonera"; Luka Bekić, "Numizmatički nalazi s Dragonere"; Romuald Zlatunić, "Istraživanje vapnenca na lokalitetu Dragonera sjever"; Paolo Alberi Auber, "Sunčani sat iz Dragonere". Tekst je objavljen usporedno na hrvatskome jeziku i u prijevodu na engleski, prate ga fotografije u boji i crteži te iscrpna bibliografija.
Mihovilić, Kristina [Autor uvoda, predgovora]

DVIGRAD OD PRAPOVIJESTI DO NJEGOVA NAPUŠTANJA : izložba arheoloških nalaza s područja starog grada Dvigrada : Kanfanar, rujan - listopad 2002.

Pula, Arheološki muzej Istre, 2002
materijalni opis presavitak : ilustr. u bojama ; 21 cm
predmetnice Izložba, arheološka; Dvigrad
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deplijan izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

Ilgo, Miloš [Prevoditelj]

DVOJNA VRATA : promjene urbanog krajolika Pule tijekom 19. stoljeća = e i cambiamenti del paesaggio urbano polese nel corso del XIX sec. = changes in the Urban landscape of Pula during the 19th century = Porta Gemina = The Double Gate

Pula, Arheološki muzej Istre, 2016
materijalni opis <22> str.: ilustr.; 21 cm
napomena Tekst usporedno na hrv., tal. i eng. jez.- Bibliografija.
predmetnice 19. st.; Izložba, kulturno-povijesna; Pula; Urbani krajolik
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

EGIPAT I ANTIČKA ISTRA U OČIMA DJETETA

Pula, Arheološki muzej Istre, 2006

EGIPAT I ANTIČKA ISTRA U OČIMA DJETETA

Pula, Arheološki muzej Istre, 2006
materijalni opis 61 str.: ilustr. u boji; 12 x 17 cm
napomena Riassunti
predmetnice Umjetnost, dječja; Muzejska radionica
isbn / issn 953-6153-43-2
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a