HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (309)

Izdavač Arheološki muzej Istre
Girardi-Jurkić, Vesna

ARHEOLOŠKO NASLJEĐE LJUBLJANE : Arheološki muzej Istre, Pula, 7.7. - 30.9. 1984.

Pula, Arheološki muzej Istre, 1984

ARHEOLOŠKO NASLJEĐE LJUBLJANE : Arheološki muzej Istre, Pula, 7.7. - 30.9. 1984.

Pula, Arheološki muzej Istre, 1984
materijalni opis (24) str. : ilustr. ; 17 x 24 cm
predmetnice Izložba, arheološka; Arheološka baština; Ljubljana
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

Ferenčić, Neven [Prevoditelj]; Demonja, Damir [Fotograf]; Tenšek, Ivan [Ilustrator]; Valjato-Vrus, Ivana [Ilustrator]

ARHITEKTURA FRANJEVAČKIH CRKAVA U ISTRI (PULI, POREČU I PAZINU) I NA OTOCIMA KVARNERSKOG ZALJEVA (KRKU, CRESU, RABU I PAGU) DO KRAJA 16. STOLJEĆA = The Architecture of Franciscan Churches in Istria (Pula, Poreč and Pazin) and the Kvarner Bay Islands (Krk, Cres, Rab and Pag) up to the End of the Sixteenth Century

Pula, Arheološki muzej Istre, Zagreb, Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2019
materijalni opis 187 str.: ilustr.; 31 cm
napomena Tekst usp. na hrv. i eng. jez.- Bibliografija.- Prilozi.
predmetnice 16. st.; Franjevci; Istra; Sakralna arhitektura; Cres; Crkva; Poreč; Pula; Rab; Krk; Pazin; Pag; Kvarner
isbn / issn 978-953-8082-42-9 / 0352-9428
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Autor je sustavno obradio 11 franjevačkih crkava u Puli, Poreču, Pazinu, Krku, Cresu, Rabu i Pagu, smjestivši ih u povijesno-prostorni okvir humanizacije religije i njenog prilagođavanja nižim gradskim slojevima stanovništva. U svom radu dao je arhitektonsku i tipološku interpretaciju franjevačkih crkava pojasnivši oblikovanje franjevačke arhitekture u svijetlu razvoja franjevačkog reda. Demonja se dotiče njihovog smještaja u prostoru, navodi imena graditelja-majstora poznatih iz arhivskih dokumenata te predstavlja elemente arhitekture koji odražavaju učenja Franje Asiškoga, osnivača Reda, njihovo ishodište, razvoj i kontinuitet. Različiti kronološki slojevi građenja jasno su razdvojeni i naznačeni čime je napravljen značajan korak u sagledavanju onoga što je stvarno predstavljalo prvobitni izgled franjevačkih zdanja. Istovremeno, naglašavanje određenih pojedinosti poput motiva u oblikovanju fasada pruža značajan potencijal daljnjim istraživanjima njihova podrijetla i simboličkih slojeva njihovih razumijevanja. Poseban osvrt je na izvornim tipovima franjevačkih crkava izgrađenim u srednjoj Italiji, u Umbriji i Toskani, koje su kolijevka novog duhovnog pokreta, tzv. prosjačkih redova, na čijim su načelima osmišljena pravila gradnje. Na taj je način moguće jasnije sagledati razvoj, utjecaje, razlike i dosege franjevačkih crkava sagrađenih na proučavanom prostoru naspram onim talijanskim. Monografija ima 13 poglavlja te na 187 stranica donosi brojne arhitektonske priloge, nacrte i fotografije. Tiskana je dvojezično na hrvatskom i engleskom jeziku, čime ovaj specijalistički znanstveni rad postaje dostupan hrvatskim i stranim istraživačima. Objavljena je kao 32. svezak u seriji Monografije i katalozi, vrlo vrijednoj ediciji Arheološkoj muzeja Istre koja od 1985. godine objavljuje priloge iz različitih polja humanistike. Zahvaljujući provedenim istraživanju na terenu i vrloj preciznoj i detaljnoj obradi crkava zauzima važno mjesto u daljnjem proučavanju navedene teme i prvenstveno je namijenjena znanstvenicima, istraživačima, studentima i stručnjacima koji se bave zaštitom baštine. Također, može poslužiti kao bitan izvor informacija za dionike lokalne zajednice u razvoju posebnih oblika turizma temeljenih na održivom razvoju, te svima ostalim zainteresiranim za baštinu vezanu uz franjevce i njihovu ostavštinu na hrvatskoj obali. (Ivan Guberina)

ASSERIA : 5 godina istraživanja (1998.-2002.) = 5 years of excavations (1998-2002) = 5 Forschungsjahre (1998-2002)

Pula, Arheološki muzej Istre, Zadar, Arheološki muzej Zadar, 2003
materijalni opis 103 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm
napomena Tekst usporedo na hrv., engl. i njem. jez .- Bibliografija: str. 67-68
predmetnice Arheologija; Izložba, arheološka; Arheološko istraživanje; Aserija (lokalitet)
isbn / issn 953-96478-2-7
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Arheološki muzej u Zadru i Arheološki muzej Istre u Puli izdavači su publikacije autora dr. sc. Ive Fadića, muzejskog savjetnika, o rezultatima najnovijih arheoloških istraživanja na lokalitetu Aserija (Asseria) smještenome na razmeđu današnjih Ravnih kotara i Bukovice. Aserija je kontinuirano naseljena od prapovijesti do kasne antike, a svoj najveći procvat doživljava u 1. i 2. stoljeću, od kada se i svrstava među najistaknutije centre antičke Liburnije. Autor je dao osnovne podatke o lokalitetu i povijesni pregled arheoloških istraživanja koja su se provodila od početka 20. stoljeća. Predstavio je i ratne štete nastale tijekom Domovinskog rata. Detaljnije je opisao zaštitna i revizijska arheološka istraživanja započeta 1998. godine, te razmjere i rezultate istraživanja u daljnjih pet kampanja. Tekst je objavljen na hrvatskome, njemačkome i engleskom jeziku te popraćen bibliografijom. Publikacija sadržava i opsežnu fotografsku građu (49 ilustracija u boji) te niz crteža i rekonstrukcija.

ATHENE FESTIVAL : ljeto u antičkim teatrima : Pula, 9. - 12.9. 2014. = summer in antique theatres

Pula, Arheološki muzej Istre, <2014>
materijalni opis <10> str.: ilustr. u boji; 15 cm
napomena Tekst usp. na hrv., eng., tal. i njem. jeziku.
predmetnice Specijalne aktivnosti muzeja; Festival; Oživljena povijest
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Program događanja
Lokacija Knjižnica MDC-a
Starac, Alka

AUGUSTOV HRAM

Pula, Arheološki muzej Istre, 2004

AUGUSTOV HRAM

Pula, Arheološki muzej Istre, 2004
materijalni opis 47 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
napomena Bibliografija: str. 47
predmetnice Antika; Graditeljska baština; Kulturna baština; Pula; Augustov hram (Pula),
isbn / issn 953-6153-21-1
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija, Vodič, kulturno-povijesni
Lokacija Knjižnica MDC-a
U seriji Kulturno-povijesni spomenici Istre, u izdanju Arheološkog muzeja Istre u Puli, kao osmi svezak objavljena je publikacija o Augustovu hramu u Puli. Autorica teksta je muzejska savjetnica Muzeja dr. sc. Alka Starac. Augustov hram sačuvani je rimski hram smješten na pulskom forumu, koji je bio glavni trg rimske Pule. Autorica je opisala njegove arhitektonsko-građevine i stilske značajke, negdašnji izgled i funkciju, kao i trenutačno stanje. Hram je stradao krajem Drugoga svjetskog rata te je danas u rekonstruiranoj građevini postavljena izložba rimske reljefne i pune plastike u kamenu i metalu. Publikacija sadržava popis izložaka uza zidove, kao i onih u vitrinama. Bogato je ilustrirana dokumentarnim fotografijama i reprodukcijama pojedinih izložaka. Vodič je publiciran na više jezika u zasebnim svescima te je njihov sadržaj značajan doprinos promidžbi kulturne baštine i uključivanju u ponudu kulturnog turizma.
Starac, Alka

AUGUSTUS-TEMPLOM

Pula, Arheološki muzej Istre, 2004

AUGUSTUS-TEMPLOM

Pula, Arheološki muzej Istre, 2004
materijalni opis 47 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
napomena Bibliografija: str. 47
predmetnice Antika; Graditeljska baština; Pula; Augustov hram (Pula),
isbn / issn 953-6153-24-6
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Vodič, kulturno-povijesni
Lokacija Knjižnica MDC-a

BLAGO IZ DUBINA - SPONDYLUS GAEDEROPUS : najdragocjeniji nakit neolitičke Europe = Un tesoro degli abissi - Spondylus gaederopus = A treasure from depths - Spondylus gaederopus

Pula, Arheološki muzej Istre, 2017
materijalni opis 20 str.: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Tekst usp. na hrv., tal. i eng. jez.- Bibliografija.
predmetnice Nakit; Neolitik; Školjka
isbn / issn 978-953-8082-08-5 / 2459-864x
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Izložba Prozor u prošlost, Pula, 10.3. - 11.4. 2017.
; Mihovilić, Kristina

BRODARSTVO I POMORSTVO ISTRE U ANTICI : izložba : Pula, 14.5. - 31.12. 1986. = Shipping and seamanship in Istria in classical times : exposition

Pula, Arheološki muzej Istre, 1986
materijalni opis 16 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i engl. jez
predmetnice Jadran; Brodarstvo; Pomorstvo
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a
Mihovilić, Kristina

BRONČANODOBNI KRUŠNI IDOLI ENIGMATSKE PLOČICE ILI?

Pula, Arheološki muzej Istre, 2017
; Haensel, Bernhard; Teržan, Biba

BRONČANODOBNI KRUŠNI IDOLI ENIGMATSKE PLOČICE ILI?

Pula, Arheološki muzej Istre, 2017
materijalni opis 28 str.: ilustr. u boji; 21 cm
napomena Tekst usp. na hrv., tal. i eng. jez.- Bibliografija.
predmetnice Izložba, arheološka
isbn / issn 978-953-8082-14-6 / 2459-864x
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog izložbe
Lokacija Knjižnica MDC-a

CAMPUS MARTIUS : antička nekropola između premanturske i medulinske ulice u Puli (istraživanje 1985. - 1986. godine) = Roman necropolis between premanturska and medulinska street in Pula (campaign 1985. - 1986.)

Pula, Arheološki muzej Istre, 1991
materijalni opis 167 str. : ilustr. ; 30 cm
napomena Tekst usporedno na hrv. i engl. jez
predmetnice Antika; Nekropola; Arheološko istraživanje; Pula
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Spremište