HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (309)

Izdavač Arheološki muzej Istre

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Sv. 20/21 (1989.-1990.)
Pula, Arheološki muzej Istre, 1995
materijalni opis 1 sv.
isbn / issn 0350-6320
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Histria archaeologica časopis Arheološkog muzeja Istre
Ujčić, Željko [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Pula, Arheološki muzej Istre, 1997
Ujčić, Željko [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Sv. 26 (1995.)
Pula, Arheološki muzej Istre, 1997
materijalni opis 1 sv. ; 24 cm
predmetnice Arheologija
isbn / issn 0350-6320
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Histria archaeologica časopis Arheološkog muzeja Istre

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Sv. 27 (1996.)
Pula, Arheološki muzej Istre, 1998
materijalni opis 1 sv.
predmetnice Arheologija
isbn / issn 0350-6320
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Histria archaeologica časopis Arheološkog muzeja Istre
Ujčić, Željko [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Pula, Arheološki muzej Istre, 1999
Ujčić, Željko [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Sv. 28 (1997.)
Pula, Arheološki muzej Istre, 1999
materijalni opis 1 sv. ; 24 cm
predmetnice Arheologija
isbn / issn 0350-6320
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Histria archaeologica časopis Arheološkog muzeja Istre
Dvadeset i osmi svezak muzejskog casopisa duge tradicije publiciranja (prvi broj 1970. g.) u izdanju Arheološkog muzeja Istre u Puli, donosi cetiri izvorna znanstvena rada: D. Brajkoic, V. Malez, Lj. Marjanac, J. Mauch Lenardic, M. Paunovic i M. Poje "Paleontološka i sedimentološka istraživanja špilje Pecinovac kod Okreti (Kanfara)"; B. Haensel (Berlin), K. Mihovilic (Pula), B. Teržan (Berlin): "Monkodonja - utvrdeno protourbano naselje starijeg i srednjeg broncanog doba kod Rovinja u Istri"; K. Buršic-Matijašic (Pula): "Keramika gradine Vrcin u Istri"; A. Starac: "Pula - rezultati nekih sondažnih istraživanja". Tekstovi sadrže ilustrativni materijal (crteži, karte, fotografije), sažetke na hrvatskom i engleskom jeziku kao i popratnu bibliografiju.
Ujčić, Željko [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Pula, Arheološki muzej Istre, 2000
Ujčić, Željko [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Sv. 29 (1998.)
Pula, Arheološki muzej Istre, 2000
predmetnice Arheologija
isbn / issn 0350-6320
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Histria archaeologica časopis Arheološkog muzeja Istre
Ujčić, Željko [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Pula, Arheološki muzej Istre, 2001
Ujčić, Željko [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Sv. 30 (1999.)
Pula, Arheološki muzej Istre, 2001
materijalni opis 1 sv. ; 24 cm
predmetnice Argo (časopis)
isbn / issn 0350-6320
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Histria archaeologica časopis Arheološkog muzeja Istre
Girardi-Jurkić, Vesna [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Pula, Arheološki muzej Istre, 1988
Girardi-Jurkić, Vesna [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Sv. 19 (1988.)
Pula, Arheološki muzej Istre, 1988
materijalni opis 1 sv. ; 24 cm
napomena Sadrži: Bibliografija rasprava i članaka znanstvenih i stručnih radnika Arheološkog muzeja Istre: 1947.-1987.
isbn / issn 0350-6320
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis, Bibliografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Histria archaeologica časopis Arheološkog muzeja Istre
Sadrži: Bibliografija rasprava i članaka znanstvenih i stručnih radnika Arheološkog muzeja Istre: 1947.-1987.
Mihovilić, Kristina [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Pula, Arheološki muzej Istre, 2002
Mihovilić, Kristina [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Sv. 31 (2000.)
Pula, Arheološki muzej Istre, 2002
materijalni opis 1 sv.
predmetnice Argo (časopis)
isbn / issn 0350-6320
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Histria archaeologica časopis Arheološkog muzeja Istre
Mihovilić, Kristina [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Pula, Arheološki muzej Istre, 2003
Mihovilić, Kristina [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Sv. 32 (2001.)
Pula, Arheološki muzej Istre, 2003
predmetnice Arheologija
isbn / issn 0350-6320
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Histria archaeologica časopis Arheološkog muzeja Istre
Mihovilić, Kristina [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Pula, Arheološki muzej Istre, 2004
Mihovilić, Kristina [(ur.)]

HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Arheološkog muzeja Istre

Sv. 33 (2002.)
Pula, Arheološki muzej Istre, 2004
materijalni opis 1 sv.
predmetnice Arheologija
isbn / issn 0350-6320
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Histria archaeologica časopis Arheološkog muzeja Istre