HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (75)

Predmetnice stručni rad Godina 2015
Ujčić, Vanja
Arheološki muzej Istre / Pula [ustanova]

GRB SA PRIKAZOM LAVA "IN MOLECA"

Zagreb, Vlast. nakl., 2015

Arheološki muzej Istre / Pula [ustanova]

GRB SA PRIKAZOM LAVA "IN MOLECA"

Zagreb, Vlast. nakl., 2015
materijalni opis 13 listova: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Stručni rad 2015. za zvanje restaurator.- Bibliograf. bilješke u tekstu.- Literatura.
predmetnice Grb; Pula; Konzervatorsko-restauratorski zahvati
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a
Surina, Boštjan
Prirodoslovni muzej Rijeka (Rijeka) [ustanova]

HERBARIJSKA ZBIRKA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA

Rijeka, Vlast. nakl., 2015

Prirodoslovni muzej Rijeka (Rijeka) [ustanova]

HERBARIJSKA ZBIRKA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA

Rijeka, Vlast. nakl., 2015
materijalni opis <22> str.: ilustr. u boji; 31 cm
napomena Stručni rad 2015. za zvanje kustos.- Mentorica Milvana Arko Pijevac.- Bilješke ispod teksta.- Literatura.
predmetnice Herbarij; Muzejske zbirke; Prirodoslovni muzej (Rijeka),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a
Balić, Edina
Zavičajni muzej Slatina (Slatina) [ustanova]

IZAZOVI KOD IZLAGANJA ARHEOLOŠKIH EKSPONATA U STALNOM POSTAVU ZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA

Vinkovci, Vlast. nakl., 2015

Zavičajni muzej Slatina (Slatina) [ustanova]

IZAZOVI KOD IZLAGANJA ARHEOLOŠKIH EKSPONATA U STALNOM POSTAVU ZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA

Vinkovci, Vlast. nakl., 2015
materijalni opis 26 listova: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Stručni rad 2015. za zvanje kustos.- Mentorica Maja Krznarić Škrivanko.- Bilješke ispod teksta.- Literatura.
predmetnice Izlaganje; Arheološki predmeti; Zavičajni muzej Slatina (Slatina),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a
Leko, Branimir
Zavičajni muzej Imotski (Imotski) [ustanova]

IZVANUČIONIČKA NASTAVA POVIJESTI U ZAVIČAJNOM MUZEJU IMOTSKI

Imotski , Vlast. nakl., 2015

Zavičajni muzej Imotski (Imotski) [ustanova]

IZVANUČIONIČKA NASTAVA POVIJESTI U ZAVIČAJNOM MUZEJU IMOTSKI

Imotski, Vlast. nakl., 2015
materijalni opis 22 lista; 30 cm
napomena Stručni rad 2015. za zvanje muzejski pedagog.- Mentorica Željka Jelavić.- Literatura.
predmetnice Muzejska pedagogija; Obrazovanje; Edukativna radionica; Zavičajni muzej Imotski (Imotski),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a
Maksić Gudek, Jelena
Muzej grada Koprivnice (Koprivnica) [ustanova]

KATALOGIZIRANJE ZBIRKE ODLIČJA, MEDALJA I ZNAČAKA IZ FUNDUSA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE : revalorizacija postojećih podataka i nova obrada

Koprivnica, Vlast. nakl., 2015

Muzej grada Koprivnice (Koprivnica) [ustanova]

KATALOGIZIRANJE ZBIRKE ODLIČJA, MEDALJA I ZNAČAKA IZ FUNDUSA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE : revalorizacija postojećih podataka i nova obrada

Koprivnica, Vlast. nakl., 2015
materijalni opis 21 list: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Stručni rad 2016. za zvanje kustosa.- Mentor dr. sc. Goran Zlodi.- Bibliograf. bilješke ispod teksta.- Literatura.
predmetnice Medalja; Dokumentacijski postupci; Katalogizacija; Odlikovanja; Muzej grada Koprivnice (Koprivnica), ; Značke
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a
Travčić, Anita
Muzej grada Šibenika (Šibenik) [ustanova]

KIPARSKA DJELA GRGE ANTUNCA U MUZEJU GRADA ŠIBENIKA

Šibenik, Vlast. nakl., 2015

Muzej grada Šibenika (Šibenik) [ustanova]

KIPARSKA DJELA GRGE ANTUNCA U MUZEJU GRADA ŠIBENIKA

Šibenik, Vlast. nakl., 2015
materijalni opis 41 str.: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Stručni rad 2015. za zvanje kustos.- Mentorica Ljerka Šimunić.- Bilješke.- Bibliografija.
predmetnice Kiparstvo; Muzej grada Šibenika (Šibenik), ; Antunac, Grga
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a
Garbin, Leo
Hrvatski pomorski muzej Split [ustanova]

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA GAJETI "PERINA" I KALAFATSKI ALAT U FUNDUSU HRVATSKOG POMORSKOG MUZEJA SPLIT

Split, Vlast. nakl., 2015

Hrvatski pomorski muzej Split [ustanova]

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA GAJETI "PERINA" I KALAFATSKI ALAT U FUNDUSU HRVATSKOG POMORSKOG MUZEJA SPLIT

Split, Vlast. nakl., 2015
materijalni opis 75 listova: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Stručni rad 2015. za zvanje muzejskog tehničara.- Mentorica mr. sc. Žana Matulić-Bilač.- Bibliograf. bilješke ispod teksta.- Literatura.
predmetnice Konzervatorsko-restauratorski radovi; Brodogradnja; Pomorska baština; Hrvatski pomorski muzej (Split),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a
Prgomet, Branimir
Tehnički muzej (Zagreb) [ustanova]

KUĆANSKI APARATI "RADE KONČAR" U FUNDUSU TEHNIČKOG MUZEJA "NIKOLA TESLA"

Zagreb, Vlast. nakl., 2015

Tehnički muzej (Zagreb) [ustanova]

KUĆANSKI APARATI "RADE KONČAR" U FUNDUSU TEHNIČKOG MUZEJA "NIKOLA TESLA"

Zagreb, Vlast. nakl., 2015
materijalni opis 54 lista: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Stručni rad 2015. za zvanje kustos.- Mentor Davor Fulanović.- Literatura.
predmetnice Tehnički muzej (Zagreb), ; Muzejske zbirke; Kućanski aparati
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a
Barešin, Sandra
Muzej grada Šibenika (Šibenik) [ustanova]

LOKALNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE NEMATERIJALNIM KULTURNIM DOBROM NA PRIMJERU PRIMOŠTENSKE ČIPKE

Zagreb, Vlast. nakl., 2015

Muzej grada Šibenika (Šibenik) [ustanova]

LOKALNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE NEMATERIJALNIM KULTURNIM DOBROM NA PRIMJERU PRIMOŠTENSKE ČIPKE

Zagreb, Vlast. nakl., 2015
materijalni opis 18 listova: ilustr.; 30 cm
napomena Stručni rad 2015. za zvanje kustos.- Mentorica dr. sc. Iris Biškupić Bašić.- Bilješke ispod teksta.- Literatura.
predmetnice Čipka; Čipkarstvo; Nematerijalna baština; Primošten
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a
Galov, Mario
Prirodoslovni muzej Metković (Metković) [ustanova]

MANIPULACIJA ORNITOLOŠKOM ZBIRKOM U METKOVIĆU : postavljanje i preventivna zaštita stalnog postava Prirodoslovnog muzeja Metković

Zagreb, Vlast. nakl., 2015

Prirodoslovni muzej Metković (Metković) [ustanova]

MANIPULACIJA ORNITOLOŠKOM ZBIRKOM U METKOVIĆU : postavljanje i preventivna zaštita stalnog postava Prirodoslovnog muzeja Metković

Zagreb, Vlast. nakl., 2015
materijalni opis 29 listova: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Stručni rad 2015. za zvanje muzejski tehničar.- Mentorica Nataša Mataušić.- Literatura.
predmetnice Zaštita muzejskih predmeta; Stalni postav; Zbirka ptica; Prirodoslovni muzej (Metković),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a