HR | EN

1977

predmetnice Travnik; Zbirka, prirodoslovna; Zavičajni muzej (Travnik),
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 8, 1 (1977). Str. 4 - 6
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215544    Datum zadnjeg ažuriranja: 03. kolovoza 2020.