HR | EN

2018

Autor/i Fosić, Lucija
napomena Bibliograf. bilj. uz tekst.- Izvori i literatura
predmetnice Truhelka, Jagoda
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Stručni članak
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Anali za povijest odgoja.- 15-16, (2018). Str. 75 - 85    Datum zadnjeg ažuriranja: 08. srpnja 2020.