HR | EN

1977

predmetnice Simpozij; Zavičajni muzej (Novi Pazar),
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 8, 2 (1977). Str. 58 - 59
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215540    Datum zadnjeg ažuriranja: 03. kolovoza 2020.