HR | EN

1994.

Autor/i Garvas Delić, Ana; Cvitaš, Maja
napomena Dodaci.-Bibliografija
predmetnice Informatizacija muzejske djelatnosti; Dokumentacijski postupci; MUGIS; MDC (Zagreb), ; ISIS
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Bulletin o informatizaciji muzejske djelatnosti Hrvatske.- , 3/4 (1994.). Str. 3 - 40

Sažetak

Godine 1994. pri MDC-u je definiran model podataka za obradu muzejske građe, dokumentacije i događanja u programskom paketu ISIS. Tekst sadrži poglavlja: Model podataka MUGIS-a, Izgradnja baze podataka; Prezentacija sadržaja; Prijedlog realizacije MUGIS-a, MICRO-CDS/ISIS - rukovanje muzejskom i bibliotečnom građom.    Datum zadnjeg ažuriranja: 22. rujna 2020.