HR | EN

1975

predmetnice 1975; Zavičajni muzej (Buzet),
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 6, 29 (1975). Str. 2 - 3
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215740    Datum zadnjeg ažuriranja: 07. svibnja 2021.