HR | EN

2019

Autor/i Tomorad, Mladen
materijalni opis ilustr. u boji
napomena Bilješke.- Literatura.- Summary.
predmetnice Digitalizacija; Croato-Aegyptica Electronica (projekt); Egipatska zbirka; Mrežni katalog
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Stručni članak
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija.- 56, (2019). Str. 138 - 159
puni tekst https://hrcak.srce.hr/238450

Sažetak

Zametak ideja o pokretanju projekta digitalizacije staroegipatske građe u Hrvatskoj nastao je tijekom druge polovice 2001. godine. Osnovni cilj projekta Croato-Aegyptica Electronica bila je izrada ciljane i selekcionirane baze relevantne građe, povezane s kulturološkim utjecajima egipatske civilizacije na hrvatskome povijesnom prostoru, na temelju predmeta institucijskih i privatnih zbirki u Hrvatskoj. Rezultati rada na projektu širokoj hrvatskoj javnosti predstavljeni su na dvije muzejske izložbe, Egipat u Hrvatskoj – hrvatska fascinacija starim Egiptom (Zagreb, Muzej Mimara, 20. rujna – 16. listopada 2018.) i Egipatsko blago u Osijek u – hrvatska fascinacija starim Egiptom (Osijek, Arheološki muzej Osijek, 6. rujna – 16. studenoga 2019.), te na nekoliko skupova povezanih s digitalizacijom kulturne baštine.    Datum zadnjeg ažuriranja: 20. siječnja 2021.