HR | EN

2018

Autor/i Gaćina-Škalamera, Sonja
predmetnice Vitez, Grigor
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Bibliografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Anali za povijest odgoja.- 15-16, (2018). Str. 187 - 252    Datum zadnjeg ažuriranja: 08. srpnja 2020.