HR | EN

Pula, Arheološki muzej Istre, 2013

Autor/i Mihovilić, Kristina
materijalni opis 370 str.: ilustr. u boji; 31 cm
napomena Tekst usporedno na hrv., tal. i engl. jezi.- Bibliograf. bilješke uz tekst.- Bibliografija.
predmetnice Pretpovijest; Izložba, arheološka; Istra; Željezno doba
isbn / issn 978-953-6153-82-4
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Monografija
Lokacija Knjižnica MDC-a

Sažetak

Izložbeni događaj 2013. godine u Istri svakako je bila izložba Arheološkoga muzeja Istre u Puli „Histri u Istri“. Na njoj se nastojalo suvremenicima predstaviti sve dosadašnje spoznaje o Histrima koji su na prostoru današnje Istre obitavali od 12. st. do rimske prevlasti. Te se spoznaje, naime, nadopunjavaju svakim novim arheološkim istraživanjem koje je započelo još prije 130 godina, 1883.g., u Bermu gdje je iskopavana prva nekropola starih Histra. Od tada su objavljene brojne studije o oblikovanju i razvoju kulture Histra, a posebni su radovi posvećeni samo jedinstvenoj grupi kamenih skulptura pronađenih u Nezakciju, političkom i religijskom središtu Histra. Uz izložbu je također objavljen niz tiskanih i elektroničkih edicija (mrežna stranica URL:http://histri.hr/, datum pristupa 3. ožujka 2014.) pa čak i zvučnih zapisa, a među njima je i opsežna monografija muzejske savjetnice i voditeljice Prapovijesne zbirke Arheološkog muzeja Istre u Puli dr. sc. Kristine Mihovilić koja je i autorica koncepta Izložbe. Monografija je objavljena kao 23. publikacija unutar serije „Monografije i katalozi“ Arheološkog muzeja Istre u Puli. U monografiji autorica donosi pregled povijesti istraživanja, definira Histre i njihov prostor. Nadalje daje opis istraženih naselja te popis 29 žarnih željeznodobnih nekropola (među njima su Nezakcij, Šandalja, Pula, Rovinj, limska gradina i dr.) ili njihovih tragova s opisima načina pokapanja. U zasebnim poglavljima autorica je dala kronologiju kroz šest faza ilustriravši svaku značajnijim arheološkim nalazima. Predstavila je i privredu, društvene odnose i duhovnu kulturu Histra. Tekst monografije pisan je usporedno na hrvatskome, talijanskom i engleskom jeziku, potkrijepljen je bogatim bibliografskim bilješkama, a u prilogu je i opsežna literatura.    Datum zadnjeg ažuriranja: 27. siječnja 2021.