HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 

MUSEUMS AND SITES OF PERSUASION : politics, memory and human rights / edited by Joyce Apsel, Amy Sodaro. - London ; New York : Routledge, 2020. - XII, 220 str. ; 24 cm. - (Museum meanings)

Bibliografija i bilješke uz tekstove.- Index.
ISBN 978-1-138-56781-8

Uloga muzeja i memorijalnih mjesta u oblikovanju sjećanja kroz reprezentaciju povijesnih događaja obilježenih kršenjem ljudskih prava i nasiljem tematska je okosnica knjige Museums and Sites of Persuasion – Politics, Memory and Human Rights. Prinova u knjižnici MDC-a dio je serije Museum Meanings, edicije koja predstavlja novitete na području "interdisciplinarnog proučavanja interakcije muzeja sa zajednicama, identitetima i etičkim postulatima u okružju promjenjivih društvenih, političkih i kulturnih strujanja". Urednici, sveučilišni profesori Joyce Apsel i Amy Sodaro, u predgovoru pojašnjavaju sadržajni okvir usmjeren k analizi metoda kojima institucije poput muzeja i memorijalnih mjesta predstavljaju prošlost, problematiziranju teško dostižne moralne objektivnosti u kontekstu političkog i ekonomskog utjecaja na „mjesta uvjeravanja“ („sites of persuasion“) i istraživanju učinkovitosti namjere da se prisjećanjem na bremenitu prošlost doprinese stvaranju bolje, moralnije budućnosti. Tekst pisan na engleskom jeziku koncipiran je u četiri dijela koji sadrže ukupno devet tekstova različitih autora i zaključak urednika. Prvi dio naslovljen Museums, politics and persuasion (Muzeji, politika i uvjerenje) sastoji se od predgovora i uvodnog teksta autorice Amy Sodaro u kojem se pojašnjava teorijska podloga odnosa između ljudskih prava i etičke dimenzije sjećanja. Drugi dio, Writing national histories (Pisanje nacionalnih povijesti), donosi tekstove triju autora koji preispituju utjecaje „mjesta uvjeravanja“ na oblikovanje percepcija nacionalnih povijesti. Istraživanja uključuju reprezentaciju povijesti Gruzije u Gruzijskom nacionalnom muzeju (Malkhaz Toria), izlagačku politiku muzeja u Danskoj vezanu uz rijetko spominjanu kolonijalnu prošlost te zemlje (Astrid Nonbo Andersen) i utjecaj skulpture Newborn, postavljene u Prištini, na izgradnju nacionalnog identiteta Kosova (Alissa Boguslaw). Treći dio, koji nosi naziv Displaying difficult pasts (Prikazivanje teških povijesti), u zasebnim tekstovima opisuje tri memorijalna mjesta koja se bave problematikom pokreta za građanska prava u SAD-u (Joyce Apsel), masakra u Mỹ Laiu u Vijetnamu (Roy Tamashiro) i građanskog rata u Peruu (Joseph P. Feldman). Autori obrađuju temu oblikovanja sjećanja kroz vizuru spajanja povijesnog narativa i osobnih priča žrtava i „svjedoka vremena“. Posljednji dio, pod naslovom Resistance of memory (Otpor pamćenja), okuplja dva teksta i završni osvrt urednika. Tekstovi istražuju niz memorijalnih mjesta i umjetničkih intervencija u Meksiku (Benjamin Nienass, Alexandra Délano Alonso ) i Burundiu (Sixte Vigny Nimuraba, Douglas Irvin-Erickson) koji predstavljaju otpor prema interpretacijama povijesti dominantnih, vladajućih struktura. Urednici u zaključku naglašavaju važnu ulogu memorijalnih mjesta i muzeja kao čuvara sjećanja na tragične događaje, ali istovremeno upozoravaju da su to mjesta podložna manipulaciji i iskrivljavanju objektivne slike prošlosti posredstvom političkih i društvenih pritisaka. Na kraju tekstova pojedinih autora navedene su bilješke i popisi korištene literature. Tekst je popraćen crno-bijelim ilustracijama memorijalnih mjesta i izložbenih postava. Zaključni dio sadrži bibliografiju i kazalo pojmova. (Vladimir Cerovac)Pogledaj zadnje prinoveDatum zadnjeg ažuriranja: 2. svibnja 2016.