HR | EN
MIHOCI, Iva
   Superorganizam - snage života socijalnih kukaca : katalog izložbe : Hrvatski prirodoslovni muzej, 30. prosinca 2019. - 30. prosinca 2020. / Iva Mihoci, Martina Podnar Lešić ; <fotografije Denis Lešić et al. ; crteži Franka Tretinjak, Aleksandar Popović>. - Zagreb : Hrvatski prirodoslovni muzej, 2019. - <58> str. : ilustr. u boji ; 30 cm


ISBN 978-953-6645-93-0
1. Podnar Lešić, Martina
Novi katalog prirodoslovne tematike Superorganizam – snage života socijalnih kukaca izdan je povodom postavljanja istoimene izložbe otvorene do 30. prosinca 2020. godine u prostorijama Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Autorice dr. sc. Iva Mihoci i dr. sc. Martina Podnar Lešić čitateljima i posjetiteljima približavaju svijet "najkompleksnijeg biološkog fenomena". Superorganizam definiran je kao "usko povezana kolonija jedinki iz porodica pčela, osa, mrava i termita, koja se odlikuje složenom komunikacijom, jedinstvenom podjelom rada i ponekad altruističnom suradnjom, a predstavlja jednu od osnovnih bioloških organizacija". U uvodnom dijelu kataloga pojašnjavaju se pojmovi poput genotipa, fenotipa, epigenoma i drugih stručnih termina ključnih za razumijevanje razvoja i života zajednica "društvenih kukaca". Predstavljena je i osnovna podjela na „kaste“, odnosno uloge pojedinih jedinki (radnici, vojnici, kraljevi i kraljice) unutar hijerarhijske strukture zajednica mrava, osa, pčela i termita. Glavnina teksta sadržana je u četiri poglavlja, a svaki je posvećen jednoj od spomenutih vrsta životinja. Prvo poglavlje obrađuje genetski sastav i socijalnu organizaciju kolonija mrava, njihovo funkcioniranje u ekosustavu, životni ciklus te donosi podatke o istraživanjima faune mrava u Hrvatskoj i svijetu. U drugom poglavlju doznajemo odgovore na neka od pitanja vezana uz visoko organizirani zadružni život pčela, npr. kako se diferenciraju matice od radilica, kako se pčele orijentiraju i kako istražuju stanište po prvom izlasku iz košnice. Naredno poglavlje istražuje porodice osa sa zadružnim osobinama. Kroz niz kratkih odlomaka prikazane su značajke poput životnog vijeka, veličine tijela, odabira staništa i načina komunikacije osa. Četvrto i posljednje poglavlje bavi se socijalnim obilježjima termita, rasprostranjenosti različitih vrsta te ekološkom i ekonomskom utjecaju na ljude i okoliš. U završnom dijelu kataloga nalazi se popis kataloških jedinica i popis korištene literature. Kataloške jedinice popisuju izložene primjerke iz entomoloških zbirki Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, a sadrže podatke o inventarnim brojevima, nazivima vrsta, lokaliteta prikupljanja, datuma prikupljanja i legatora. Katalog je pisan popularnoznanstvenim stilom kojim se kompleksna biokemijska terminologija pokušava slikovito dočarati i čitateljima laicima. Cjelokupni tekst popraćen je fotografijama i crtežima tematiziranih životinja kao i fotografijama izložbenog postava. Ilustracije čine značajan dio kataloga i visoke su kvalitete, a imaju funkciju privlačenja pažnje kako starijih tako i onih najmlađih ljubitelja životinjskog svijeta. (Vladimir Cerovac)

Pogledajte još...