HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 
Zbirke, fondovi Arhiv

Rezultati pretraživanja Personalnog arhiva zaslužnih muzealaca (11)

Ustanova Hrvatski povijesni muzej

Lucija Benyovsky

ZVANJE prof. povijesti
STRUČNO ZVANJE muzejska savjetnica (u mirovini)
POLJE DJELOVANJA povijest, NOB, dokumentarne zbirke i dokumentaristika
UŽE POLJE DJELOVANJA radnički pokret, povijest ženskih društava
USTANOVA Muzej revolucije naroda Hrvatske, Zagreb, Hrvatski povijesni muzej

Jelena Borošak-Marijanović

ZVANJE profesor povijesti i arheologije
STRUČNO ZVANJE muzejska savjetnica
POLJE DJELOVANJA hrvatska povijest
UŽE POLJE DJELOVANJA hrvatska povijest 19. i prve polovice 20. stoljeća, veksilologija
USTANOVA Hrvatski povijesni muzej

Lelja Dobronić

ZVANJE prof. povijesti umjetnosti i aheologije
STRUČNO ZVANJE znanstvena suradnica
POLJE DJELOVANJA povijest, prošlost Zagreba i Zagrebačke nadbiskupije
UŽE POLJE DJELOVANJA posjedi i sjedišta templara, ivanovaca i sepulkralaca u Hrvatskoj, srednjovjekovno redovništvo i topografija zemljišnih posjeda zagrebačkih biskupa
USTANOVA Gliptoteka HAZU, Muzej grada Zagreba, Regionalni zavod za zaštitu spomenika...

Viktorija Durbešić

ZVANJE etnologinja
STRUČNO ZVANJE muzejska savjetnica (u mirovini)
POLJE DJELOVANJA pedagogija, muzejska pedagogija
UŽE POLJE DJELOVANJA propaganda kulturno-povijesne baštine, NOB i školstvo
USTANOVA Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski školski muzej

Rhea Silvija Ivanuš

ZVANJE Profesor povijesti i sociologije
STRUČNO ZVANJE muzejska savjetnica
POLJE DJELOVANJA povijest drugog svjetskog rata
UŽE POLJE DJELOVANJA fotografije, filmovi i negativi Slikopisne službe pri predsjedništvu vlade NDH, fotografska građa Domovinskog rata
USTANOVA Hrvatski povijesni muzej, Muzej revolucija naroda Hrvatske

Dolores Ivanuša

ZVANJE prof. povijesti umjetnosti
STRUČNO ZVANJE muzejska savjetnica (u mirovini)
POLJE DJELOVANJA likovna umjetnost, Likovna zbirka 20. stoljeća,
UŽE POLJE DJELOVANJA likovna umjetnost hrvatskog antifašističkog otpora
USTANOVA Muzeju revolucije naroda Hrvatske, Hrvatski povijesni muzej