HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Smiljana Petr-Marčec

Zvanje prof. etnologije i češkog jezika
Znanstveni stupanj VSS
Stručno zvanje muzejski savjetnik
Uže polje djelovanja etnologija
Ustanove Muzej Međimurja Čakovec,
Muzej prehrane "Podravka",
Pokrajinski muzej Ptuj, Slovenija
Smiljana (Smiljka) Petr-Marčec rođena je 18. siječnja 1951. godine u Brnu u Čehoslovačkoj. U Varaždinu je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je etnologiju i češki jezik.
Prvo zaposlenje dobila je 1980. godine u Pokrajinskome muzeju Ptuj u kojemu je završila pripravnički staž i položila stručni ispit. Već 1982. godine zaposlila se u Podravci u Koprivnici na mjestu kustosa i voditelja Muzeja prehrane „Podravka“, koji je tada bio muzej u osnivanju. Od 1986. godine zaposlena je u Muzeju Međimurja Čakovec kao kustos Etnografskoga odjela. Autorica je stalnoga postava Etnografskoga odjela Muzeja Međimurja Čakovec. U razdoblju od 1989. do 1994. godine obnašala je dužnost ravnateljice Muzeja Međimurja. Uz vođenje muzejskih poslova vodila je i radove na zaštiti i obnovi palače i utvrde Staroga grada Čakovec i kapelice sv. Jelene u Šenkovcu. U Muzeju Međimurja provela je ostatak radnoga vijeka do umirovljenja 2011. godine.
Surađivala je s Etnografskim muzejom u Zagrebu i Institutom za etnologiju i folkloristiku. Bila je članica ekipe Instituta za etnologiju i folkloristiku koja je na terenu istraživala tradicijsku ishranu težaka u višenacionalnoj zajednici u Lipovljanima.
Surađivala je s Posudionicom i radionicom narodnih nošnji u Zagrebu na izradi međimurske nošnje za potrebe reprezentacije Sabora Republike Hrvatske.
Obnašala je dužnost člana Stručnog povjerenstva Hrvatskoga muzejskog vijeća za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci Komisije za stručna zvanja u razdoblju od 1998. do 2004. godine.
Bila je članica Povjerenstva za izradu Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske i Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije.
Bila je članica Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci do 2010. godine.
Izradila je stručne elaborate i obrazloženja za Ministarstvo kulture RH u kojima se bavila pitanjem zaštite nematerijalne baštine pri UNESCO-u u okviru teme međimurskih pokladnih ophoda.
Zvanje muzejske savjetnice stekla je 2005. godine.

Napomena: Podaci preuzeti iz anketnoga upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i intervjua snimljenoga 8. lipnja 2011. Razgovor vodila i snimila Tea Rihtar.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a