HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Nada Majanović

Zvanje etnologinja
Stručno zvanje muzejska savjetnica (u mirovini)
Polje djelovanja etnologija, muzejska pedagogija,
Uže polje djelovanja odnosi s javnošću, Didaktičko-propagandni odjel
Ustanove Etnografski muzej Zagreb
Nada Majanović rođena je 1929. u Zagrebu gdje je završila gimnaziju i Filozofski fakultet, studij etnologije. Neko je vrijeme radila kao nastavnica povijesti u Varešu (BiH) i u Školi učenika u privredi (1956.-1961.).
Od 1973. bila je zaposlenica Etnografskog muzeja u Zagrebu, na mjestu kustosice-pripravnice da bi nakon položenog stručnog ispita 1973. stekla zvanje kustosice.
Radila je kao samostalna izvršiteljica u Didaktičko-propagandnom odjelu Etnografskog muzeja u Zagrebu, a svoj rad organizirala je u dvije odvojene djelatnosti: rad na području obrazovanja i kulturnih akcija i rad na području odnosa s javnošću. U sklopu prve djelatnosti povezala se sa školskim ustanovama i s ustanovama za odgoj predškolske djece te organizirala metodičke jedinice u Muzeju i izvan njega, aktivno i kreativno radila s učenicima i održala mnoga predavanja i seminare.
Godine 1981. imenovana je višom kustosicom, a zvanje muzejske savjetnice, rješenjem Muzejskog savjeta Hrvatske, stekla je 1989.
Organizirala je brojne putujuće izložbe za škole i vrtiće, a u odnosima s javnošću održavala stalnu suradnju s medijima, rezultat čega su su brojni intervjui, članci, informacije, spotovi, TV reklame i sl. Izrađivala je pozivnice, plakate, informativne panoe, radne kataloge i suvenire.
Autorica je brojnih izložaba u Etnografskome muzeju ali i na terenu. Sustavno se bavila istraživanjima narodnih običaja, lova, ribolova, običaja krštenja vina i dr.
Svoje radove objavljivala je u različitim časopisima i stručnim publikacijama. U organizaciji Komisije za kulturne veze s inozemstvom posjetila je muzeje i škole u mađarskim gradovima: Mohaču, Pečuhu, Budimpešti.
Za svoj rad primila je desetak diploma i priznanja od turističkih društava, škola i sl.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika i materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a