HR | EN
  • Povećaj prikaz
  • Smanji prikaz
  • Promjena kontrasta
  • Sivi tonovi
  • Promjena fonta
  • Vrati izvorno
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Magdalena Lončarić

Zvanje prof. povijesti i povijesti umjetnosti
Znanstveni stupanj VSS
Stručno zvanje muzejski savjetnik
Polje djelovanja Povijest Varaždina i Varaždinske županije
Uže polje djelovanja Židovi u Varaždinu, Varaždin 1848. g., Plemstvo varaždinske županije, Društveni život Varaždina, Novinstvo u Varaždinu
Ustanove Gradski muzej Varaždin
Magdalena Lončarić rođena je 1946. godine u Županji. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Županji, a studij povijesti i povijesti umjetnosti završila je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.
Zaposlivši se u Varaždinu 1974. godine, radila je osam godina kao profesor povijesti u Srednjoj tekstilnoj školi Varaždin, a 1982. godine zaposlila se u Gradskome muzeju Varaždin na mjestu kustosa. Od 1982. do 1990. godine bila je kustos Odjela narodne revolucije te je radila na zbirkama pisane građe, tiskane građe i trodimenzionalnih predmeta.
Od 1990. do 2008. godine radila je kao kustos Povijesnoga odjela i vodila Dokumentarnu zbirku I (razna pisana i rukopisna građa), Dokumentarnu zbirku II (sve vrste tiskovina, odnosno tiskana građa), Zbirku slika, grafika i skulptura, Zbirku predmeta iz svakodnevnog života i Zbirku odlikovanja, medalja i značaka. Godine 2008. novom raspodjelom u Gradskome muzeju Varaždin postala je voditeljicom Dokumentarne zbirke I, Dokumentarne zbirke II i Zbirke odličja, medalja i značaka.
Autorica je brojnih izložaba koje su se bavile poviješću grada Varaždina, njegovih stanovnika i okolice, a značajnije od njih jesu: „Politički i stranački život Varaždina 1861-1941“, „Novinstvo Varaždina od njegovih početaka do 1945.“, „Plemstvo Županije varaždinske: portreti, grbovi, grbovnice, rodoslovlja“, „Tragom židovske povijesti i kulture u Varaždinu“, „1848. godina u Varaždinu“, „Varaždinska dobrotvorna društva 1828.-1945.“ i „Tiskarstvo u Varaždinu 1586.-1946.“.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a