HR | EN
  • Povećaj prikaz
  • Smanji prikaz
  • Promjena kontrasta
  • Sivi tonovi
  • Promjena fonta
  • Vrati izvorno
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Vilim Leskošek

Zvanje akademski slikar
Stručno zvanje muzejski savjetnik
Polje djelovanja restauratorski konzervatorski radovi
Uže polje djelovanja restauracija spomeničkog inventara
Ustanove Gradski muzej Varaždin,
Dvor Trakošćan
Vilim Leskošek rođen je u Zagrebu 1918. godine. Pohađao je Državnu prvu mušku realnu gimnaziju u Zagrebu i Državnu srednju tehničku školu Zagrebu. Godine 1939. zapošljava se kao činovnik u Banskome električnom poduzeću u Zagrebu. U jesen 1943. upisao je studij na Odjelu za nastavnike na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao je 1947. godine, a iste godine upisao je i poslijediplomski studij na Odjelu za likovnu umjetnost, Odsjeku slikarstvo s grafikom, u klasi T. Krizmana. Od 1949. do 1951. djeluje kao samostalni umjetnik i nekoliko puta izlaže na izložbama ULUH-a.
Od 1951. zapošljava se kao kustos Galerije slika Gradskog muzeja Varaždin, gdje s kolegama konzervatorima sudjeluje u obilasku Dvora Trakošćana i davanju prijedloga o potrebnim mjerama očuvanja dvorca i uređenju muzeja u njemu.
Tijekom 1952. pohađa konzervatorski tečaj u Zavodu za zaštitu i restauriranje likovnog materijala JAZU. Za upravitelja Dvora Trakošćan postavljen je 1953. godine i odmah započinje veće radove na sanaciji i stručnoj obnovi podrumskoga i prizemnog dijela dvorca. Godine 1959. položio je stručni ispit za zvanje konzervatora. Obavljao je dužnost direktora Dvora Trakošćan do odlaska u mirovinu.
Budući da je dvorac Trakošćan bio oštećen potresom 1982., V. Leskošek nastavlja sanaciju objekta. Usporedno s konzervatorsko-restauratorskim radovima aktivno se bavi slikanjem i sudjeluje na skupnim i samostalnim izložbama te radi na koncepciji postava. Osim tekstova u muzejskim publikacijama i dnevnom tisku, V. Leskošek autor je i četiri izdanja vodiča kroz Dvor Trakošćan, a zadnji je tiskan 1984,na četiri jezika u 15.000 primjeraka. Za svoj rad dobio je nekoliko priznanja i nagrada: 1959. Orden rada III. reda za zasluge stečene u radu, 1985., Nagradom "8. svibanj"Općine Ivanec, a 1986. Nagradu Muzejskog društva Hrvatske za životno djelo "Pavao Ritter Vitezović".
V. Leskošek umro je u Rijeci 1995. godine. Na inicijativu Dvora Trakošćan i Turističke zajednice Bednja Likovna kolonija u Trakošćanu od 2004. nosi njegovo ime.

Napomena: podatci preuzeti iz arhiva MDC-a i materijala koje je sakupio nećak V. Leskošeka, Marijan Diklić i predao za Personalni arhiv MDC-a.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a