HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Vera Kružić-Uchytil

Zvanje prof. povijesti umjetnosti
Znanstveni stupanj dr. humanističkih znanosti
Stručno zvanje znanstvena savjetnica (u mirovini)
Polje djelovanja umjetnost, hrvatsko slikarstvo 19. i 20. stoljeća
Uže polje djelovanja stilski i morfološki razvoj europskoga i hrvatskog namještaja
Ustanove Muzej za umjetnost i obrt
Vera Kružić Uchytil rođena je u Zagrebu 1930. godine. Gimnaziju i Filozofski fakultet završila je u Zagrebu. Upisala je arheologiju, ali je istodobno išla na predavanja profesora Grge Gamulina i Milana Preloga pa se prebacila na povijest umjetnosti. Diplomirala je 1955. godine.
Sav radni vijek provela je u Muzeju za umjetnost i obrt, gdje je vodila Zbirku namještaja. Usporedno se bavila znanstvenim radom.
Godine 1968. na poziv engleskog National Trusta bila je na specijalizaciji Historic Houses of England. Doktorirala je sedam godina nakon stjecanja diplome. Posebnu zaslugu imala je za uređenje depoa MUO-a.
Autorica je brojnih znanstvenih stručnih radova, knjiga i monografija među kojima i Frano Šimunović, monografija, 1958. Zagreb; Vlaho Bukovac - život i djelo, monografija 1968.; Mato Celestin Medović, monografija, 1978.; Renesansni namještaj, monografija 1980.; Barokni namještaj, monografija, 1985.; Ferdo Kovačević - život i djelo, monografija 1987.
Brojni su njezini predgovori katalozima i stručni radovi u raznim časopisima i publikacijama.
Autorica je 12 samostalnih izložaba, od kojih su napoznatije "Slikarska porodica Bukovac", "Umjetnička galerija Dubrovnik", 1970.; "Mato Celestin Medović, Kuna na Pelješcu", 1971.; "Vlaho Bukovac" - povodom 50. smrti, "Muzej grada Šibenika", 1972.; "Kabinetski ormarići", MUO Zagreb,1976.; Ljubljana 1977., Beograd 1984, Dubrovnik 1985.; "100 godina moderne umjetnosti u Dubrovniku", "Vlaho Bukovac, retrospektiva" 1988.; "Mato Celestin Medović" u povodu 70. godina smrti, Dubrovnik, Zagreb, 1990.
Suautorica je 18 izložaba i autorica novog postava Zbirke namještaja u Muzeju za umjetnost i obrt 1995.
Djelovala je u stručnim i društvenim tijelima i organizacijama, bila je članica mnogih komisija i savjeta, sudionica brojnih studijskih putovanja u inozemstvo radi stručnog usavršavanja i prikupljanja građe za znanstveni rad, pa je tako putovala u Prag, Pariz, Berlin, Beč, Nürnberg, München, Frankfurt, Istanbul. Posjetila je Englesku, Grčku, Egipat, Tunis, Maroko, Maltu, Kretu, Uzbekistan i mnoge druge zemlje.
Za svoj rad nagrađena je Nagradom grada Zagreba 1988., Nagradom Hrvatskog muzejskog društva za životno djelo "Pavao Ritter Vitezović" 1992., Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1998. i Spomenicom domovinske zahvalnosti 1999. godine.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 17. svibnja 2002. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

„...doći u Muzej za umjetnost i obrt gdje je bila Zdenka Munk, zbilja jedan ekspert iznad svega, vidjela sam da jedino što pomaže to su putovanja, putovanja, putovanja, upoznavanja muzeja, jer to je struka koja se na fakultetu uopće ne uči. Mi smo došli kolega, Staničić, Đurđa Comisso, ja i Ksenija Fulgozzi koja je poslije bila direktorica Školskog muzeja - tabula rasa. Nas su kustosi svaki tjedan uzeli i ispričali nam historijat namještaja, keramike, stakla, a bibliotekarka bi nam donijela na stol jedno 50-60 knjiga, gledaj i snalazi se. Nije bilo drugo, naš studij bez znanja 3 do 4 jezika je nemoguć. Na hrvatskom niste imali ništa, predavanja nikakva, iskustvo ste mogli steći jedino vizualnim putem i preko knjiga. Hvala bogu biblioteka je bila opsežna samo što smo mi kao početnici radili sve i sva i muzejsku pedagogiju s djecom i zamjenu publikacija, mi smo slali naše van, vodili kartoteke, ja sam de facto izmislila muzejsku fototeku sa sistemom trostrukih bibliotečnih kartica.

Iz knjižnice MDC-a